Steeds meer ouders kiezen bewust voor de openbare basisschool. Elke leerling is er welkom en leert zelf keuzes maken. Openbaar onderwijs staat midden in de samenleving.

Wat maakt de openbare school zo bijzonder?

‘Openbaar onderwijs is van en voor iedereen. Bij ons is dus elke leerling welkom. Dat is niet alleen omdat het in de wet zo geregeld is, het zit als het ware in de genen van de openbare scholen dat ze er voor iedere leerling willen zijn. Dat elke leerling welkom is, heet algemene acceptatieplicht. Maar dat wordt niet als een plicht ervaren. Onze scholen zijn er trots op!’ Dit zegt directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB, de landelijke belangenorganisatie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. ‘De verschillen tussen kinderen maken het openbaar onderwijs zo bijzonder. Kinderen leren met elkaar samenleven. Later, als ze groot zijn, komen ze ook verschillende mensen tegen.’

Levensbeschouwing

Het kunnen allerlei verschillen zijn: persoonlijke en culturele verschillen, maar ook verschillen die te maken hebben met diverse levensovertuigingen. ‘Sommige mensen denken dat openbare scholen daar niets mee doen, maar dat is niet waar. Juist in het openbaar onderwijs is daar aandacht voor, op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect’, aldus Van der Veen. In de wet staat dat als ouders voor hun kind godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs willen, de openbare school daar ruimte voor moet bieden. Er zijn ook steeds meer openbare scholen die los van die vraag zelf het initiatief nemen om onderwijs over godsdiensten en andere stromingen te geven. ‘Elk kind is uniek. In de openbare school leren ze hoe ze voor zichzelf keuzes kunnen maken.’

Deur staat open!

Scholen op religieuze grondslag, zoals rooms-katholieke en protestants-christelijke scholen, kunnen leerlingen om godsdienstige redenen weigeren. Dat is vastgelegd in de Grondwet. ‘Gelukkig gebeurt het steeds minder vaak dat de deur voor kinderen gesloten blijft, maar vooral bij scholen die hun godsdienstige basis belangrijk vinden, zie je dat nog steeds. Die scholen eisen dat de ouders achter de grondslag staan. Als ouders dat niet willen, kan het zijn dat hun kind niet wordt toegelaten. De openbare school weigert niemand. Elk kind is er gelijkwaardig, of je nu een kleurtje hebt of niet, wel of niet in een god gelooft. Bij ons mag en kan elk kind zijn wie hij of zij is!’

Extra informatie

Op de website www.openbaaronderwijs.nu staan de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Algemene acceptatieplicht is daar onderdeel van, maar ook algemene benoembaarheid voor personeel, wederzijds respect en aandacht voor godsdienst en levensbeschouwing.

Tekst: Martin van den Bogaerdt