Als je je een beetje verdiept in de aspecten die een rol spelen bij de keuze van de basisschool en de eerste maanden op school, zie je wat er allemaal gedaan wordt voor de kinderen! De basisschool legt immers een belangrijke basis voor de toekomst!