Privacy statement

Privacyverklaring

16 mei 2018

Beste relatie,

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van kracht. Deze wet vervangt dan de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) is de nieuwe privacywet die geldt in de hele Europese Unie. Deze wet heeft als doel mensen meer rechten te geven over de verwerking van hun persoonsgegevens.
Zo hebben mensen het recht in te zien welke persoonsgegevens bedrijven opslaan en bestaat het zogenoemde recht op vergetelheid. De nieuwe wet bepaalt ook dat voor alle persoonsgegevens die verwerkt worden, een gespecificeerd doel moet zijn vastgelegd. Zomaar persoonsgegevens opslaan is niet meer toegestaan.

Dit zijn de veranderingen die per 25 mei 2018 van kracht zijn:

  • Europese burgers krijgen meer privacyrechten. Een voorbeeld hiervan is het ‘recht op vergetelheid’, ‘recht op dataportabiliteit’ en het recht op inzage van hun gegevens;
  • Organisaties mogen alleen persoonsgegevens vragen van hun klanten als zij daar een doel voor hebben; het moet duidelijk omschreven zijn waarom persoonsgegevens worden opgeslagen;
  • Organisaties moeten producten en/of diensten ontwikkelen of leveren met het doel maximale privacy te garanderen voor hun gebruikers.

De Onderwijs Communicatie Groep (o.a. de VO Gids en de PO Wijzer) werkt met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die over iemand gaat, of naar deze persoon te herleiden zijn. Dit zijn gegevens als een naam, adres of een telefoonnummer, maar ook e-mailadressen, zodat u bijvoorbeeld kunt inloggen voor het bestellen van de VO Gids/PO Wijzer of het actualiseren van uw gegevens.

De meeste gegevens die wij van u opslaan, kunt u terugvinden als u inlogt op onze website. Ook correspondentie (email, post) wordt bewaard.
Wij bewaren dat om de volgende redenen:

  • Het verzenden van onze nieuwsbrieven;
  • Het opnemen van uw bestelling en/of over het verloop van uw bestelling van de VO Gids/PO Wijzer;
  • Facturatie;
  • Het verstrekken van informatie over de VO Gids/PO Wijzer

Om uw privacy te waarborgen, beperken we de toegang tot persoonlijke gegevens (zoals uw naam en e-mailadres) zoveel mogelijk. Alleen medewerkers die rechtstreeks contact met u hebben, hebben toegang tot deze gegevens, zoals officemedewerkers.

Uiteraard zullen we zeer zorgvuldig en kritisch omgaan met het bewaken van uw privacygegevens.

Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking!