TOM Onderwijs is geen traditioneel vernieuwingsconcept, zoals montessori en dalton, maar een eigentijdse onderwijsaanpak. Het is ontwikkeld sinds 2001. Kenmerkend is dat er tamelijk individueel wordt lesgegeven door teams van leerkrachten.

Tekst: Lucy Beker

TOM: Teamwork voor de klas

Op een TOM-school leren de kinderen in basisgroepen of kerngroepen, waarin kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Het gaat niet om hun leeftijd, maar om hun ontwikkeling. In plaats van een leerlingvolgsysteem is er een portfolio van elk kind, waarin de prestaties worden bijgehouden. Er wordt niet gewerkt in klaslokalen, maar op leer- en werkplekken.

Teamwork

Het personeel is op verschillende manieren inzetbaar en de school kent verschillende werk- en leerplekken. Naast de leerkrachten zijn er in de teams ook onderwijsassistenten, zij-instromers en herintreders. Leerkrachten hebben geen eigen klas meer, het lesgeven is teamwork. Anders gezegd: het ‘mijn klas’ is hier vervangen door ‘onze klas’.

Meer weten?

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is de opdrachtgever van het TOM-project, heeft daarvoor faciliteiten, geld en kennis ter beschikking gesteld, en heeft de ontwikkelingen binnen de scholen met deze vorm nauwlettend gevolgd.