De manier van lesgeven en de toepaste methodes zijn in het Nederlandse basisonderwijs het resultaat van jarenlang onderzoek en ervaringen.

Het algemene concept

Een school met een algemeen concept heeft niet gekozen voor een onderwijsconcept met uitgangspunten die je bijvoorbeeld ziet bij het Montessori onderwijs of Daltononderwijs. Maar maakt vaak wel gebruik van onderdelen die je bij de scholen met een specifiek onderwijsconcept ziet. Denk bijvoorbeeld aan de grotere aandacht voor het individu of de samenvoeging van leeftijdsgroepen.

Eigen keuze

Als jij bepaalde zaken belangrijk vindt, praat erover tijdens je kennismakingsgesprek. Ga op onderzoek uit. Je zult ontdekken dat scholen, niet alleen met een specifiek concept, bijzondere aandachtspunten hebben. Als deze jou aanspreken dan kun je dat een rol laten spelen bij je keuze.