Het onderwijs op een daltonschool is gebaseerd op drie principes: vrijheid, zelfstandigheid en  samenwerken.  Hier krijgen kinderen de vrijheid om zelfstandig hun week- en maandtaken te  plannen.

Tekst: Lucy Beker

Zelfstandig werken aan taken

Waar komt het vandaan?

Het concept voor het daltononderwijs is in het begin van de 20e eeuw in Amerika ontworpen door lerares Helen Parkhurst. Zij stond als 18-jarige al voor de klas, maar wilde af aan het destijds starre, klassikale Amerikaanse onderwijssysteem, waar kinderen maar moesten stilzitten en luisteren naar de leerkracht. Ze wilde een school waar leerlingen zelf actief zijn en door die activiteiten ervaringen opdoen in samenleven, werken en leren. Uitgangspunt daarbij is dat kinderen graag willen leren. Ze noemde haar onderwijsconcept naar het dorp Dalton, waar ze haar eerste experimenten met dit concept mocht opzetten.

Vrijheid en vertrouwen

Vrijheid betekent in de Daltonschool niet dat kinderen maar mogen doen wat ze willen. Het betekent dat ze de vrijheid krijgen om hun schoolwerk (taken) naar eigen inzicht te plannen. Bij deze vrijheid hoort het dragen van eigen verantwoordelijkheid. Docenten geven het vertrouwen aan kinderen om hun eigen taken af te werken. Ze mogen daarbij  samenwerken met klasgenoten. Zo leren ze oog te hebben voor elkaar en onderlinge verschillen te respecteren.

Zelfstandig vanaf groep1

Deze manier van zelfstandig werken wordt de kinderen al vanaf groep 1 geleerd. Hun keuzevrijheid en zelfstandigheid wordt langzaam groter. Daarmee willen de scholen creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen en samenwerking stimuleren. De leerkrachten bekijken steeds of het leerproces voldoende is en zo nodig wordt het plan bijgesteld.

Past dit bij mijn kind?

In principe is daltononderwijs voor elk kind geschikt. Maar het is wel belangrijk dat jullie als ouders de uitgangspunten van dit onderwijs zien zitten. Dat geldt vooral voor de  zelfstandigheid die van kinderen wordt verlangd en de waarde die wordt gehecht aan samenwerking. Vraag op de school van je keuze na hoe dit in de praktijk vorm krijgt.

Daltonvereniging

De Nederlandse Daltonvereniging controleert alle daltonscholen. Er zijn niet alleen daltonbasisscholen maar ook scholen voor voortgezet daltononderwijs.