Heeft je kind extra hulp nodig?

Het beleid is dat ieder kind recht heeft op extra begeleiding als dat nodig is. Lees hiervoor ook het artikel over passend onderwijs en het zorgteam. Het beleid in Nederland is dat een kind zoveel als mogelijk op een reguliere school les moet krijgen. Hiervoor krijgen de basisscholen ook extra faciliteiten. Soms is dat niet mogelijk omdat de leerling intensieve en/of specialistische hulp nodig heeft. Omdat zij bijvoorbeeld chronisch ziek of gehandicapt zijn of een stoornis hebben. Voor die kinderen is er speciaal basisonderwijs (SBO).

Het doel van het SBO is dat het kind de basisschool kan afsluiten, daar mag het dan soms langer over doen. Daarna kan de leerling doorstromen naar het praktijkonderwijs of het reguliere/speciale voortgezet onderwijs.

Als je meer wilt weten ga dan naar deze pagina van het ministerie: Speciaal onderwijs.

In Arnhem zijn een aantal basisscholen die speciaal basisonderwijs aanbieden. Kijk op het kaartje hiernaast.