Idealiter zit je kind vanaf dag één op de basisschool helemaal goed op z’n plek. Maar wat nou als er zich problemen voordoen, bijvoorbeeld op sociaal gebied, of in de vorm van een leerachterstand (of juist hoogbegaafdheid)? Het zorgteam biedt dan uitkomst.

Tekst: Claudia Witteveen

Het zorgteam: wie doet wat voor je kind?

De vaste groepsleerkracht brengt elke dag heel veel tijd door met je kind. Hij is dus ook vaak degene die als eerste doorheeft dat een kind op wat voor manier dan ook tegen een probleem oploopt. Soms gaat het om iets dat de leraar zelf kan oplossen, bijvoorbeeld door extra observatie, of door een gesprek met je kind of met jou als ouder. Maar wat nou als een leraar het probleem niet kan aanpakken? Dan komt in veel gevallen het zorgteam van de school in actie. Informeer als je een basisschool uitkiest of er zo’n zorgteam is, want het is niet verplicht.

WAT IS EEN ZORGTEAM?

Een zorgteam is een team van experts van binnen en buiten de school die het probleem van een kind vanuit verschillende disciplines kunnen aanpakken. Het team kan vanuit de school bestaan uit de leraar, de intern begeleider (IB’er), een remedial teacher, een jeugdarts en een schoolmaatschappelijk werker. Daarnaast kan de hulp worden ingeschakeld van bijvoorbeeld bureau jeugdzorg, een orthopedagoog, een leerplichtambtenaar, de politie, de onderwijsbegeleidingsdienst.

WAT DOET HET ZORGTEAM PRECIES?

Doel van zo’n groep vol verschillende specialismes is om laagdrempelige en snelle hulp te bieden aan kinderen met een probleem, hun ouders, hun gezin en soms zelfs hun klas. Zo kan het kind zo snel mogelijk met een passende oplossing weer verder met zijn onderwijs. Er wordt meegedacht met wat de leraar kan doen, maar ook gediscussieerd over eventuele aanpakken buiten de school. Het zorgteam zoekt de beste oplossing voor jouw kind.

WANNEER KOMT ZO’N TEAM IN ACTIE?

Op school is het altijd in de eerste plaats de leraar (eventueel met hulp van de IB’er) die in actie komt als er iets niet helemaal lekker loopt in de ontwikkeling of het onderwijs van jouw kind. Hebben de aanpak van de leraar en de IB’er onvoldoende effect, dan wordt het zorgteam ingeschakeld om mee te denken. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders, bijvoorbeeld als een kind niet goed mee kan komen, of juist hoogbegaafd lijkt. Heeft je kind concentratieproblemen, vaak ruzie met klasgenootjes of juist te weinig contacten in de klas? In al deze gevallen kan een zorgteam uitkomst bieden.

WAT KAN IK ALS OUDER DOEN?

Een ouder is dé deskundige op het gebied van zijn eigen kind. Gaat er thuis of op school iets niet helemaal lekker? Maak je je zorgen om een bepaald aspect van het leven van je kind? Meld dit dan op school, bij de leraar of de IB’er. Communicatie is ontzettend belangrijk in de aanpak van elk probleem, hoe groot of klein ook. Het gaat erom het met elkaar op te lossen!

Bezoek onze goed om te weten pagina voor meer informatie.