Elke school wordt regelmatig gecontroleerd. Zodat je zeker weet dat het goed zit met de kwaliteit. Hieronder ontdek je hoe dat werkt.

Tekst: Lucy Beker

Kijken naar kwaliteit

Je wilt niet alleen een leuke school voor je kind, maar ook een goeie. Hoe weet je of een school goed is?

Het is niet moeilijk om beoordelingen van basisscholen op internet te vinden, maar houd daarbij in je achterhoofd dat een school meer is dan de gemiddelde score van de eindtoets. Zo’n gemiddelde score zegt immers niets over het resultaat dat jóuw kind kan behalen. Bovendien tellen sfeer en extra aanbod ook mee, en daar kom je alleen achter als je naar de school toegaat.

Wil je toch wat scores bekijken van de scholen in jouw buurt, kijk dan op de site van de Inspectie van het onderwijs (zie de button hiernaast). Dit is een handig startportaal als je wilt weten hoe de school van jouw keuze wordt beoordeeld door de inspectie. Maar lees eerst even het volgende:

WAT ZEGT HET RAPPORT VAN DE INSPECTIE?

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de Nederlandse scholen en gebruikt daarvoor een bepaalde methodiek. Elke school wordt eens in de vier jaar bezocht en dan wordt een risicoanalyse gemaakt. Scholen die het goed doen, krijgen vervolgens slechts ‘basistoezicht’. Scholen waar de inspecteur risico’s ziet, krijgen geïntensiveerd toezicht. Als de school van jouw keuze basistoezicht heeft, doet hij het dus goed. Maar je kunt ook het hele kwaliteitsrapport inzien. Je leest dan bijvoorbeeld over toetsresultaten en hoe de zorg en begeleiding zijn georganiseerd en beoordeeld.

ZWAK WORDT SNEL BETER

Op de website van de Inspectie staat ook een lijst met ‘zeer zwakke scholen’. Staat de school van jouw keuze op die lijst? Dat is geen ramp, want juist op deze scholen wordt hard gewerkt om de kwaliteit op te krikken. Dat moet zelfs binnen twee jaar in orde zijn, dus grote kans dat deze scholen op korte termijn weer als goed worden beoordeeld. Het is wél slim te vragen naar het plan van aanpak op die school.

HOE BELANGRIJK IS HET PREDICAAT EXCELLENT?

Sommige scholen hebben de afgelopen jaren het predicaat ‘Excellent’ gekregen: in 2017 zijn dat 184 scholen in het primair en voortgezet onderwijs in het hele land. Voor die scholen een mooie erkenning van kwaliteit. Tegelijkertijd is het goed te beseffen en dat alleen scholen die zichzelf hiervoor hebben aangemeld, zijn beoordeeld. Een school die het predicaat niet heeft, kan dus ook uitstekend zijn. Het predicaat Excellent is zeker niet noodzakelijk.