Wat is de identiteit van een school?
Er zijn openbare, christelijke, katholieke, reformatorische en islamitische scholen. Dit noemen we de identiteit van de school. Wat zijn de verschillen en wat zegt dit over de onderwijskwaliteit?

Openbaar onderwijs

Openbare scholen hebben als belangrijkste kenmerk dat iedere leerling en iedere leraar hier welkom is. Het onderwijs is er niet gebaseerd op een bepaalde levensbeschouwing, maar kinderen leren er wel wat godsdienst en levensbeschouwing inhoudt. Kinderen van verschillende achtergronden en met verschillende religies zitten hier dus bij elkaar in de klas en leren respect te hebben voor elkaars levensbeschouwing. Volgens de wet moet overal in Nederland voldoende openbaar onderwijs beschikbaar zijn, zodat elk kind in principe naar school kan.

Christelijk en/of katholiek onderwijs

Er zijn veel protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen. Daarnaast zijn er ook reformatorische scholen. Op deze scholen is aandacht voor de Bijbel, soms leren kinderen er bidden aan het begin en eind van de dag of de week. Kerstmis en Pasen worden op deze scholen op religieuze wijze gevierd. Katholieke scholen vieren ook carnaval. Het verschilt nog wel eens hoeveel aandacht een christelijke of katholieke school besteedt aan religie. Vraag daarnaar als je er over denkt je kind op zo’n school in te schrijven, dan weet je wat je kunt verwachten.

Islamistisch onderwijs

In de grotere steden zijn ook islamitische scholen, waar kinderen naast de gewone lessen ook leren over de Islam en de koran. Het zijn voornamelijk basisscholen, er zijn niet veel islamitische scholen voor voortgezet onderwijs.

Toegankelijkheid

Bijzondere scholen die bij een bepaalde religieuze richting horen, mogen – in tegenstelling tot openbare scholenĀ  – van leraren en leerlingen eisen dat ze de levensovertuiging hebben die past bij de school. Is dat niet zo, dan mag een leerling of leraar geweigerd worden. In de praktijk komt dit niet vaak voor. Als je je wilt aanpassen aan de uitgangspunten van een school, is je kind er welkom.

De onderwijskwaliteit

Alle scholen in Nederland worden op dezelfde wijze bekostigd door de rijksoverheid en moeten voldoen aan dezelfde eisen die het Ministerie van onderwijs stelt. De kinderen moeten zich ontwikkelen langs leerlijnen en kerndoelen halen die door de overheid zijn vastgesteld. De Inspectie van het Onderwijs controleert op alle scholen of die doelen gehaald worden.
Meer over onderwijskwaliteit en de controle daarop