Elke basisschool is anders. Toch moeten alle kinderen aan het eind van groep 8 wel ongeveer dezelfde dingen kennen en kunnen. Wat jouw kind allemaal gaat leren, is vastgelegd in 58 landelijke kerndoelen. Elke school mag zelf invullen hoe die kerndoelen worden gehaald. Elke school kiest bijvoorbeeld haar eigen lesmaterialen en methodes.

Tekst: Karin van Breugel

Alle basisscholen geven in ieder geval de volgende vakken:

 • Nederlandse taal
 • Engelse taal
 • Rekenen en wiskunde
 • Oriëntatie op jezelf en op de wereld: bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en burgerschapsvorming
 • Bewegingsonderwijs, bijvoorbeeld gym of dans

Zijn dit nou wel vakken voor een kleuter, vraag je je misschien af. Is dat allemaal niet een tikje té serieus? Wees gerust: in groep 1 en 2 gaat je kind heel veel leren, maar dat gebeurt op een manier die goed bij kleuters past: spelenderwijs.

ER IS MÉÉR

Op school is je kind zeker niet alleen met al die vakken bezig. Je kind leert nog veel méér. Andere dingen, die minstens zo belangrijk zijn:

 • ontwikkelen van zelfvertrouwen
 • luisteren naar anderen
 • problemen oplossen
 • samenwerken
 • zelfstandig werken
 • verantwoordelijkheid nemen
 • verzamelen en verwerken van informatie
 • presenteren
 • werken met computers

NIET-VERPLICHTE VAKKEN

Sommige scholen geven nog andere vakken. Ouders kunnen vaak meepraten over de extra vakken die de school aanbiedt. Dat gebeurt via de medezeggenschapsraad (MR) van de school.

ENGELS

In groep 7 en 8 is Engels een verplicht vak, maar er zijn steeds meer basisscholen die er al in de onderbouw mee beginnen. En dat is niet zo gek, omdat juist kinderen van 4 of 5 jaar heel goed in staat zijn om spelenderwijs een nieuwe taal te leren.

CMK IS CULTUUR MET KWALITEIT

Ook zijn er scholen die extra aandacht besteden aan techniek of cultuur. Hoe ze dat doen, vind je meestal wel terug op de website van die scholen. Er zijn zelfs speciale CMK-scholen (CMK staat voor: cultuur met kwaliteit). Deze scholen laten hun leerlingen kennismaken met dans, muziek, beeldende kunst, toneel of andere theatervormen.

PLUSKLAS

Er zijn scholen met extra activiteiten voor hoogbegaafde leerlingen. Om te voorkomen dat deze kinderen zich gaan vervelen of onder hun niveau presteren, hebben ze extra uitdaging nodig. Sommige scholen hebben hiervoor een ‘plusklas’.

GODSDIENST OF LEVENSBESCHOUWING

Scholen voor bijzonder onderwijs, wat meestal scholen op religieuze grondslag zijn, bieden vaak godsdienstles of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs als extra vak aan. Openbare scholen besteden vaak expliciet aandacht aan ‘geestelijke stromingen’, levensbeschouwing en/of burgerschap. Bovendien kunnen ouders op openbare scholen vragen om godsdienst- of humanistisch vormingsonderwijs. De school schakelt dan een externe leraar in die verbonden is aan een kerk of het Centrum Humanistische Vorming. Informatie over dit soort extra aanbod op basisscholen staat op de website van de school.