De basisschool van nu leidt op voor de toekomst!

Tekst: Henk Lamers

21e-eeuwse vaardigheden

WIE HEEFT ER NOG NIET VAN GEHOORD?

De media hebben de afgelopen tijd veel aandacht besteed aan verhalen over nut en noodzaak van 21e-eeuwse vaardigheden, internationaal bekend onder de term ‘21st century skills’. Waar komt dit vandaan, waar gaat het dan over, wat kunnen we erbij denken en wat betekent het voor onderwijs en wat voor onze kinderen? Onze maatschappij is de laatste jaren in een rap tempo veranderd en het eind van de veranderingen is nog lang niet in zicht. Technologie heeft een grote impact op ons leven, leren en werken.

KINDEREN DIE NU NAAR SCHOOL GAAN…

Kinderen die nu naar de basisschool gaan zullen straks leven en werken in een omgeving die er heel anders uit zal zien dan nu. Die maatschappij zal andere kwaliteiten en competenties verlangen. In een alomvattende term kunnen we die duiden als ‘21e-eeuwse vaardigheden ofwel 21st century skills’. Wereldwijd is men het er wel over eens dat het dan gaat om: kun je goed samenwerken, ben je in staat om, op basis van bestaande kennis, nieuwe kennis te construeren, kun je planmatig werken, ben je voldoende ict-geletterd, ben je in staat om creatief te zijn, kun je reflecteren op hetgeen je zelf gedaan hebt? Maar ook aspecten als goed kunnen communiceren en een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij komen dan naar voren.

ANDERE COMPETENTIES NODIG

Op zich zijn dat aspecten waaraan scholen al sinds jaar en dag aandacht besteden. Nieuw is dat deze vaardigheden geen losse elementen zijn. Het zijn te onderscheiden maar niet te scheiden aspecten van 21e-eeuwse vaardigheden. Doordat het onderwijs in de afgelopen jaren zich vooral lijkt te focussen op kennis (goede resultaten voor rekenen en taal) lijkt het ontwikkelen van deze ‘21st century skills’ in het gedrang te komen. Tijd dus voor het zoeken naar een nieuwe balans tussen kennis en vaardigheden. In de toekomst zijn andere competenties nodig dan in het verleden.

BETEKENISVOL WERKEN

Het onderwijs realiseert zich dat het in de praktijk van alle dag beter moet aansluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving. Heel veel scholen zijn hier dan ook al druk mee bezig. Door te werken met leerarrangementen waarin kinderen betekenisvol kunnen werken aan het ontwikkelen van kennis en vaardigheden sluiten scholen beter aan op de persoonlijke leerbehoeften en talenten van leerlingen. De school zoals we die kennen, zal er in de toekomst duidelijk anders uit zien. Wat zal blijven is dat de interactie tussen leerling en leerkracht cruciaal blijft voor een optimale ontplooiing van de leerling. Meer weten? Ga naar www.21stcenturyskills.nl.