Bij unitonderwijs worden de reguliere klassen vervangen door units van zeventig á negentig kinderen, waarin leerkrachten in een gedifferentieerd team samenwerken met mensen van binnen en buiten de school.

Van traditioneel naar eigentijds onderwijs

De tijd waarin wij, dus ook de kinderen leven, is veranderd. We haken met unit onderwijs in op eigentijdse ontwikkelingen, waarbij leerlingen meer verantwoordelijkheden over het eigen leerproces krijgen. Het leren speelt zich niet meer uitsluitend af binnen de muren van een klaslokaal. De leerkracht wordt meer begeleider en coach in kern- of basisgroepen. In wisselende leergroepen wordt het onderwijs afgestemd op de leerbehoeften van de kinderen.” Mijn” klas maakt plaats voor “onze” kinderen en de verantwoordelijkheid voor deze kinderen wordt gedeeld.

Onderwijs in units

Units bestaan uit basisgroepen met leerlingen van verschillende leeftijdsgroepen. Zij zijn weer onderverdeeld in niveaugroepen. Op deze manier kunnen kinderen op hun eigen niveau meedoen aan het onderwijs. Het leren wordt voor de leerlingen daardoor interessanter en biedt meer uitdaging. Elke basisgroep wordt geleid door een leerkracht. De leerkrachten van de basisgroep zijn verantwoordelijk voor het goed volgen van de ontwikkeling van het kind en het contact met de ouders. Alle leerkrachten in een unit dragen zorg voor de instructiemomenten. De leerkrachten maken daarbij gebruik van de kwaliteiten van elkaar.

Er zijn verschillende werkplekken binnen de unit waar kinderen in alle rust zelfstandig kunnen werken of samen met een ander kind een opdracht kunnen uitvoeren. Er zijn meerdere leerkrachten verantwoordelijk voor een groep, dat vraagt een goede samenwerking en afstemming. De kinderen ervaren een duidelijke structuur maar kunnen ook meer hun eigen leerroute plannen. Er wordt een beroep gedaan op hun zelfstandigheid.

Flexibel

Unit onderwijsconcept is flexibel en geeft ruimte aan onderwijs op maat. Zowel voor meer begaafde kinderen als voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Het sluit aan bij de ontwikkeling van de 21ste eeuwse vaardigheden. Leerlingen leren zelfstandig werken én samenwerken. De leerkrachten sturen bij en geven ondersteuning.

De ervaringen van leraren met deze vorm van organiseren zijn positief. Er is volgens hen meer ruimte voor maatwerk en een betere uitleg. Leerlingen leren meer van elkaar, ervaren meer autonomie en zijn meer eigenaar van hun eigen leerproces. Een belangrijke uitkomst voor leerlingen is dat ze leren samenwerken, ICT gebruiken en presenteren, en dat ze metacognitieve vaardigheden ontwikkelen, zoals leren leren.