Als je kind naar de basisschool gaat, verandert er ook heel wat op het gebied van kinderopvang. Dag crèche of kinderdagverblijf, hallo buitenschoolse opvang!

Tekst: Claudia Witteveen

De basisschool helpt je met de opvang

Vrijwel iedere ouder maakt wel eens gebruik van voor-, na- of tussenschoolse opvang op de basisschool. Scholen hebben hiervoor verschillende regelingen en ook de kosten verschillen.

SOORTEN OPVANG

Kinderopvang is te verdelen in twee vormen: formeel en informeel. Informele opvang is bijvoorbeeld overblijven op school (geregeld door de school zelf ) of opvang bij vrienden, familie of een oppas. Voordeel van dit soort opvang is dat het vaak goedkoper is dan formele opvang. Nadeel is dat ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag (zie kader). Formele opvang is opvang bij een BSO of in meer huiselijke kring bij een geregistreerd gastouder. Voor dit type opvang krijgen ouders van de Belastingdienst vaak wél een toeslag. Erkende kinderopvangvoorzieningen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang en geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Raadpleeg dit register om een juiste keuze te maken: www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

DE KOSTEN

De prijzen voor opvang lopen sterk uiteen, maar gemiddeld genomen moet je ongeveer met het volgende rekening houden. Voor de BSO betaal je tussen de € 7,50 en € 8,50 per kind, per uur. De exacte prijs hangt samen met het soort contract dat je afsluit met de BSO: komt je kind alleen voor of na school? En ook op vrije dagen en in de schoolvakanties? Hoe meer je kind gebruik maakt van de BSO, hoe lager het tarief. Voor opvang door een gastouder ligt de prijs gemiddeld op € 5,87 per kind per uur zonder eten en drinken. Met eten en drinken erbij is die prijs gemiddeld € 6,12. Informele opvang in de vorm van een oppas kost gemiddeld tussen de € 4,00 en € 6,00 per uur per kind.

Kinderopvangtoeslag

De Belastingdienst biedt ouders een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang, op basis van hun inkomens. Deze toeslag geldt alleen voor formele kinderopvang in een geregistreerde kinderopvang. Voor 2018 zijn de maximale vergoedingen per uur per kind vastgesteld op € 6,95 euro voor BSO in een kindercentrum en € 5,91 euro voor BSO bij een gastouderopvang. De voorwaarden voor deze toeslag en meer informatie over de regels zijn te vinden op de site van de belastingdienst.

Bezoek onze goed om te weten pagina voor meer informatie.