Roncallischool

Ontwerpend, onderzoekend en ondernemend leren

De Roncallischool staat op de grens tussen Arnhem en Velp. We zien kinderen als unieke personen met hun eigen talenten en behoeften. We vinden het belangrijk dat het totale kind zich kan ontwikkelen op sociaal, verstandelijk, maatschappelijk en creatief gebied. Onze missie: de kinderen voorbereiden op de maatschappij van de toekomst.

DE RONCALLISCHOOL IS EEN ERKENDE JENAPLANSCHOOL

Het jenaplanonderwijs op de Roncallischool is gericht op de opvoeding en totale ontwikkeling van kinderen. Daarom omvat het veel meer dan het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. De kinderen leren ook vaardigheden als: ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren, verantwoorden, zorgen voor, communiceren en respecteren. Ze doen dat door deel te nemen aan de zogenoemde basisactiviteiten: spreken, spelen, werken en vieren. Onze jenaplanschool gaat er vanuit dat kinderen heel verschillend zijn. Hierdoor kunnen ze veel van en met elkaar leren. Om die reden worden ze in heterogene tweejarige stamgroepen geplaatst die bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden. Meer weten over jenaplanonderwijs? Via www.jenaplan.nl verkrijgt u meer informatie.

ORGANISATIE

De school heeft elf groepen. Deze worden stamgroepen genoemd. Er zijn vier verschillende stamgroepen: kleuterstamgroepen (groep 1/2), onderbouwstamgroepen (groep 3/4), middenbouwstamgroepen (groep 5/6) en bovenbouw-stamgroepen (groep 7/8). Naast de leerkrachten van de groepen hebben wij ook een intern begeleider, onderwijsassistenten en studenten die betrokken zijn bij de ontwikkeling van uw kind.

WERELDORIËNTATIE

Op de Roncallischool wordt wereldoriëntatie als hart van het onderwijs gezien. We streven naar de integratie van verschillende vakgebieden in thema’s. Hierdoor wordt de wereld om de kinderen heen betekenisvoller. Ieder jaar zijn er schoolbreed drie grote projecten. Hierin staan ontwerpend, onderzoekend en ondernemend leren centraal. Ook spelen de talenten van de kinderen een belangrijke rol in ons onderwijs. Meer weten? Op onze website staan PowerPointpresentaties van schoolprojecten.

SAMEN ZORGEN VOOR DE ONTWIKKELING VAN UW KIND

Wanneer ouders en leerkrachten goed samenwerken is dit dé succesfactor voor de ontwikkeling van uw kind. Om het optimaal te kunnen laten groeien dragen we zorg voor laagdrempeligheid. We houden contact over de ontwikkeling van uw kind door oudergesprekken en informatieavonden. Wat er zoal op school gebeurt, leest u in de wekelijkse nieuwsbrief. Onze ouderbetrokkenheid is groot. Hier zijn we trots op omdat we samen met u een rijke leeromgeving kunnen realiseren.

WIST U DAT:

  • 35% van onze kinderen uit Arnhem komt?
  • de school een continurooster heeft?
  • er BSO en VSO op de school is?
  • de populatie van de school een afspiegeling is van de Nederlandse samenleving.
  • de Roncallischool de landelijke Peter Petersen prijs heeft gewonnen in 2014 voor haar wereldoriënterend onderwijs?
  • de staatsecretaris van Onderwijs, de heer Sander Dekker, in 2015 bij ons op werkbezoek is geweest om te kijken hoe wij talenten bij kinderen ontwikkelen?
  • wij ook te vinden zijn op Facebook?

“Bent u nieuwsgierig geworden? Maak gerust een afspraak met mij voor een compleet beeld van de school en hoe wij werken.” Dieuwke de Witt, directeur

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.