Parcivalschool

Leren is creëren

Op de Parcivalschool wordt je kind gezien, daar leer je voor je leven!

Ruimte geven aan creativiteit,
schept toekomst…

Door ons kunstzinnige onderwijs met creatieve werkwijze ontwikkelen de kinderen de vaardigheid iets nieuws tot stand te brengen, komen talenten tot bloei.

Creativiteit is een vaardigheid die je nodig hebt. Daarmee kun je je eigen weg in het leven vinden en vorm geven.

DE PARCIVALSCHOOL ZOEKT BALANS IN:

  • presteren en talenten laten bloeien
  • individueel en gezamenlijk leren
  • kennis, creativiteit en spiritualiteit
  • actualiteit en duurzaamheid

PEDAGOGIE

Ons onderwijs is gebaseerd op de pedagogische uitgangspunten van dr. Rudolf Steiner (1861-1925), grondlegger van de antroposofie. In zijn pedagogisch werk formuleert hij een duidelijk herkenbare visie op de ontplooiing van de mens.

ONZE SCHOOL

Er zijn twee afdelingen: de kleuterschool en klas 1 t/m 6.
Op onze dependance aan de Brugstraat in Arnhem Noord is een kleuterschool en een groep 3-4.

KLEUTERS

In de kleuterschool zitten 4, 5 en 6-jarigen bij elkaar in een groep. Kleuters leren door ervaringen die ze opdoen in het gezin, de familie, de klas en de natuur. Kinderen leren door na te doen, door te spelen en spelend alle ervaringen te verwerken. Zo ontwikkelen kinderen zich op een natuurlijke manier en vormen een brede basis voor lezen, schrijven en rekenen. Dit spelend leren in de kleuterklas is niet vrijblijvend, maar wordt onopvallend door de leerkracht gestuurd. Daarbij sluit de leerkracht aan bij de eigenheid en de onderwijsbehoefte van ieder kind. In verhalen, liedjes en spelletjes leert je kind over de wereld.

ONDERBOUW

Vanaf klas 1 zitten de kinderen met leeftijdgenoten bij elkaar in een klas. Er wordt gedifferentieerd lesgegeven waarbij zoveel mogelijk tegemoet gekomen wordt aan de onderwijsbehoeften van ieder individu. Tot elf uur is er het periodeonderwijs: gedurende 3 á 4 weken wordt er taal, rekenen of heemkunde gegeven. Op deze manier kan een vak helemaal uitgediept worden en kunnen kinderen de leerstof goed in zich op nemen. Vanaf elf uur zijn er wekelijks de vaklessen: vormtekenen, schilderen, handenarbeid, handwerken, Engels, muziek, gymnastiek, euritmie en koorzang.

VERRIJKINGSONDERWIJS

Er zijn drie groepen Leren leren. Wekelijks krijgen deze groepen anderhalf uur les van een expert. Door het geven van verrijking geven wij leerlingen met specifieke talentaccenten extra uitdagingen. Deze omvatten verschillende leer- en vormingsgebieden en zijn uiteenlopend van aard i.o.: schilderen, boekbinden, wiskunst, leren leren.

HET TEAM

De Parcivalschool werkt met een enthousiast team, waarin oud en jong, ervaren en onervaren samenwerken: Leren van, met en door elkaar. Er zijn vakleerkrachten voor handwerken, muziek, koorzang, gymnastiek en euritmie.

HET JAAR ROND

De natuur speelt een grote rol in het schoolleven. Planten, dieren, stenen zijn in de school te vinden. Samen met de kinderen en ouders worden de jaarfeesten gevierd en de seizoenen beleefd. Zo gaan de kinderen zich vertrouwd voelen met hemel en aarde en wordt de tijd een feestelijk kralensnoer.

LEREN VOOR JE LEVEN

Wat opvalt bij de kinderen die dit onderwijs hebben gevolgd is: hun brede algemene kennis, goed zelfstandig kunnen denken en handelen, initiatiefrijk en respectvol zijn. In de praktijk blijkt ook dat zij met al deze vaardigheden hun leven goed kunnen vormgeven. Ze zijn voorbereid op een duurzame samenleving.