Openbare basisschool Pieter Brueghelschool

Waar iedereen betrokken is en leren centraal staat

De Pieter Brueghelschool is een openbare basisschool. Wij zijn een proeftuin voor het leven.

De Pieter Brueghelschool staat open voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar, ongeacht godsdienst of sociaal economische achtergrond, aan wie wij passend onderwijs kunnen bieden. De school maakt deel uit van de leefomgeving van kinderen en is een samenleving in het klein: Wij zijn een proeftuin voor het leven. Ieder kind is uniek – welkom op onze school!

ONZE VISIE – OPENBAAR ONDERWIJS

Wat willen wij met ons onderwijs? Kinderen krijgen optimale kansen in hun leven als zij zich cognitief, creatief en sociaal-emotioneel evenwichtig ontwikkelen. Op onze school weten wij dat ieder kind talenten heeft en beschikt over ruime mogelijkheden voor een krachtige ontwikkeling in die drie gebieden. Elk van die gebieden is even belangrijk. Creativiteit zien wij niet alleen in expressieve zin maar ook als “kun je toepassen wat je geleerd hebt”. In alle drie ontwikkelgebieden gaat het om kennis (weten), vaardigheden (kunnen) en attitude (willen, durven).

Kennis, vaardigheden en attitude vormen de kern. Als kinderen na 8 jaar de Pieter Brueghelschool verlaten dan kunnen zij zeggen: ”Ik weet veel, ik kan veel, ik wil veel en ik durf veel”. In cognitief, sociaal-emotioneel en creatief opzicht: “ik heb geleerd te leren.”

SFEER

Om tot leren te kunnen komen moet je lekker in je vel zitten. Daarom is er op de Pieter Brueghelschool veel aandacht voor het welbevinden van kinderen. Er heerst een prettige sfeer bij ons op school. Kinderen kunnen en mogen zichzelf zijn. Dat betekent niet dat ze altijd kunnen doen wat ze willen. Je moet nou eenmaal soms rekening houden met een ander. Leren delen, samenwerken, je verplaatsen in een ander, naar elkaar luisteren, elkaar een compliment geven – al dit soort aspecten van ‘jij en de ander’ vormen een vast onderdeel van ons onderwijs.

WIJ LEREN ZELF IEDERE DAG!

Op de Pieter Brueghelschool werken we met het hele team aan het onderwijs van uw kind. Van de deskundige en betrokken leerkrachten en onze uitstekende intern begeleiders, tot de directie en de conciërge: iedereen draagt met zijn of haar eigen expertise bij aan de hoge onderwijskwaliteit op onze school. Daarvoor is het essentieel dat wij zelf steeds weer bijleren: Leerkrachten gaan tweewekelijks bij elkaar kijken in de les, bereiden gezamenlijk lessen voor en geven elkaar inhoudelijk feedback. Bij de onderwijskundige doelen die we onszelf stellen formuleren we acties. We delen onze successen en we kijken welke nieuwe acties er nodig zijn om onze doelen te kunnen blijven behalen.

ACADEMISCHE OPLEIDINGSSCHOOL

Daarnaast zijn er altijd studenten van de Pabo in onze school. Ze lopen stage en doen onderzoek. De resultaten van hun onderzoek worden gedeeld met het team en helpen om ons onderwijs te verbeteren.

MEER

Kinderen doen bij ons veel meer dan leren uit een boek: Ze nemen deel aan onze cultuurweken, sportdagen, buitenlessen over en in onze omgeving, podiumvoorstellingen, techniekmiddagen, programmeerlessen, cursussen Chinees of Spaans, en nog veel meer.

Kom kijken en proef de sfeer!

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.