Openbare basisschool het Mozaïek

Samen sterk in goed onderwijs

"Kinderen worden hier echt gezien en er wordt hier naar ons als ouders geluisterd."

Het Mozaïek is een basisschool die gaat voor kwalitatief goed onderwijs. Elke dag staat er een enthousiast en gedreven team van leerkrachten voor uw kind klaar. De school legt haar prioriteit bij de basisvaardigheden taal, rekenen, lezen en kennis van de wereld. Dit zijn de sleutels tot het succesvol functioneren in de samenleving. Daarnaast besteedt de school veel aandacht aan vaardigheden die het respect, begrip voor elkaar en samenwerking bevorderen.

 

WAAR WIJ VOOR STAAN

De school heeft een heldere onderwijsvisie en is ambitieus. Ze werkt in jaargroepen. Het schoolklimaat is veilig, positief en op leren gericht. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren nadenken over hun gedrag en verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze maken in het leven. Wij willen dat kinderen optimale kansen krijgen binnen de eigen mogelijkheden. Dit betekent voor ons: uit leerlingen halen wat erin zit en ze meegeven dat ze iets kunnen, dat zij iemand zijn en dat zij iets betekenen in deze maatschappij.

DE LEERKRACHTEN MAKEN HET VERSCHIL

De leerkracht gaat er elke dag voor. Middels doelgerichte instructies en kijkend naar wat kinderen nodig hebben, stellen zij de groei en ontwikkeling van kinderen centraal. Er zijn mogelijkheden voor extra ondersteuning en er is aandacht voor sterke leerlingen. Wij hechten er belang aan, dat kinderen aan het denken worden gezet en een onderzoekende houding ontwikkelen. De leerkracht besteedt bewust aandacht aan groepsvorming en maakt kinderen medeverantwoordelijk voor een prettig klassenklimaat.

KWALITEIT BIEDEN

Het Mozaïek werkt voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Wij bieden kinderen een moderne leeromgeving en werken met actuele leermethodes en materialen. De resultaten van leerlingen worden nauwgezet gevolgd en geanalyseerd om ons onderwijs te optimaliseren. Leerkrachten houden hun vakbekwaamheid op een hoog peil door middel van coaching, collegiale visitaties en nascholing.

EXCELLENTE BASISSCHOOL

De school is elf jaar op rij erkend en gewaardeerd met het predicaat ‘Excellente school’. Volgens de juryrapporten van het ministerie van OC&W en de inspectie van het onderwijs excelleert de school in:

  • veilig, positief leerklimaat;
  • lerende organisatie;
  • verbetercultuur;
  • goede resultaten.

DE ‘VERLENGDE SCHOOLDAG’

De ‘Verlengde schooldag’ biedt kinderen extra ontwikkelingskansen en positieve leerervaringen. Kinderen kunnen kiezen uit projecten na schooltijd op het gebied van wetenschap en techniek, sport, natuur- en milieueducatie en kunst- en cultuureducatie. Kinderen gaan enthousiast aan de slag met tuinieren, judo, goochelen, streetdance, dammen, een film of website maken en ga zo maar door. Op een actieve manier ontdekken kinderen waar hun belangstelling ligt in een betekenisvolle en rijke leeromgeving.

SAMENWERKING

Als ouder bent u de belangrijkste partner van de school. U kent u uw kind het best. Wij zijn een hechte gemeenschap: samenwerking en binding met ouders hebben wij hoog in het vaandel staan. Betrokkenheid bij school en de ontwikkeling en groei van kinderen is hierbij het uitgangspunt. Uitwisseling van informatie, zorgvuldige communicatie en goed contact vinden wij waardevol. Contactmomenten zoals de informatieavond, kijkdagen en rapportbesprekingen dragen hier aan bij. Ook wordt samengewerkt met de peuterspeelzaal, de voor- en naschoolse opvang en het voortgezet onderwijs.

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.