Openbare basisschool De Boomhut

Samen bouwen aan een eigen plek

Wij willen een school zijn waar kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd weten en opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen.

De Boomhut is een basisschool voor openbaar onderwijs. Wij staan open en zijn toegankelijk voor ieder kind, zonder onderscheid van levensbeschouwelijke en/of maatschappelijke opvattingen, mits wij het passend onderwijs kunnen bieden. De Boomhut heeft twee locaties die beide zijn gelegen aan het prachtige stadspark Angerenstein in Arnhem-Noord. De kinderen van de groepen 1/2 en de groepen 3 gaan naar de locatie Julianalaan, de kinderen van de groepen 4 t/m 8 gaan naar de locatie Bernhardlaan.

PLEZIER

Wij vinden het van groot belang dat de kinderen fluitend naar school komen en ook weer fluitend naar huis gaan. Als een kind namelijk goed in zijn vel zit, kan het zich optimaal ontwikkelen. Als vreedzame school besteden wij dan ook veel aandacht aan het welbevinden van de kinderen. Voor ons is dat echt de voorwaarde om optimaal tot ontwikkeling te komen.

ONTWIKKELING

Wij zorgen er vervolgens voor dat de lat hoog wordt neergelegd. Wij zijn gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van onderwijs met als doel kinderen te laten excelleren. Ieder kind doet ertoe en ieder kind kan schitteren. Het is onze taak om het voor elk kind mogelijk te maken om uit te blinken. Elk kind wil leren. Op De Boomhut hebben we hoge verwachtingen van kinderen en van leerkrachten. Wij beschouwen het als onze opdracht om kinderen uit te nodigen, uit te dagen, te onderwijzen en te ondersteunen om steeds een volgende stap in hun ontwikkeling te zetten.

BETROKKENHEID

Ouders en verzorgers zijn op De Boomhut van groot belang. Voor de ontwikkeling van het kind is het nodig dat de samenwerking tussen school en ouders/verzorgers optimaal is. Alleen dan lukt het ons namelijk om de ontwikkeling van het kind goed te laten verlopen. Wij zien ouders/verzorgers als (educatieve) partner. Op De Boomhut krijgen ouders/verzorgers ook de kans om een actieve rol te spelen binnen de schoolorganisatie.

INNOVATIE

De Boomhut is een school voor moderne kinderen. In samenwerking met o.a. het iXperium sluiten wij zo goed als mogelijk aan bij de ontwikkelingsbehoefte van het kind. Recht doen
aan verschillen is onze grote uitdaging. Met externe partners wordt er professioneel samengewerkt. Een mooi voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van peuterspeelzaal Paasheuveltje én de voor- en naschoolse opvang van SKAR. Ook bestaat de mogelijkheid om na schooltijd deel te nemen aan Mindfulness en English for Kids.

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.