De Lea Dasbergschool

beweegt!

Leerlingen op de Lea Dasberg zijn vrolijk en willen graag leren, elke dag!

De Lea Dasbergschool is een openbare, voor iedereen toegankelijke basisschool. In een veilig en uitdagend leerklimaat stimuleren wij dat onze leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Centraal hierbij staan: respect voor elkaar, gezamenlijke verantwoordelijkheid en leren met plezier. Om dit te vertalen naar de onderwijspraktijk is een gezamenlijke inspanning nodig van leerkrachten, ouders en leerlingen.

GOED ONDERWIJS

Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving. Leren is leuk en wij bouwen samen met de leerlingen en hun ouders aan een stevige basis voor de toekomst. Voor ons zijn alle leerlingen uniek en wij stimuleren leerlingen zich optimaal te ontwikkelen en zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leren.

BEWEGEN EN LEREN

Niet alleen het onderwijs op onze school is in beweging, wij willen ook dat onze leerlingen meer bewegen op school. Leren en bewegen gaan goed samen. Dit willen wij op onze school laten zien. Bewegen heeft een positief bewezen effect op de leerresultaten van leerlingen.

Dit profiel geeft richting aan:

  • ons handelen in de klas en de lessen die wij verzorgen;
  • ons handelen in de klas en de lessen die wij verzorgen;
  • de inrichting van de klas en de school;
  • de cultuur, het omgaan met elkaar;
  • contacten met andere partners, zoals bv. de BSO, (sport)verenigingen;
  • (eind)resultaten van leerlingen.

De school ontwikkelt de komende 4 jaar het profiel bewegen en leren, werkt dit uit zodat iedereen hiervan profiteert.

ONTWIKKELEN EN ONTPLOOIEN

Op onze school krijgen leerlingen, vanuit een uitdagende en inspirerende omgeving, alle mogelijkheden om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Samen met de leerlingen gaan wij op zoek naar talenten en interesses. Wij leren leerlingen te functioneren in een groep en zorgen dat iedere leerling zich competent voelt. De school biedt leersituaties aan waarbij bewegen en leren samenvallen. Wij volgen nauwlettend de ontwikkelingen van de leerlingen.

AANTREKKELIJK EN UITDAGEND

Wij zijn innovatief, fris en vernieuwend. Wij zijn steeds op zoek naar hoe wij het onderwijs aantrekkelijk en uitdagend kunnen maken voor de leerlingen. Wij zijn gericht op de kwaliteit van ons onderwijs, wij kijken hoe de resultaten verbeterd kunnen worden en hoe wij leerlingen zelf verantwoordelijk kunnen maken voor hun eigen leren en hun leerproces. Wij gaan respectvol met leerlingen, ouders en elkaar om.

MAXIMALE ONTWIKKELING

Leerlingen willen leren en zich ontwikkelen. Wij hebben hoge verwachtingen van leerlingen. Voor ons is iedere leerling uniek en heeft iedere leerling talenten. Iedere leerling maakt deel uit van een groep en van onze school. Ouders zijn voor ons educatieve partners bij het leerproces van hun kind. Samen gaan wij voor een maximale ontwikkeling.

SUCCESVOL

Iedere leerling die de Lea Dasbergschool verlaat, heeft zich ontwikkeld tot een eigen persoonlijkheid. Beschikt over de kennis, vaardigheden en de attitude die past bij zijn of haar mogelijkheden. Zo kan elke leerling succesvol de verdere (school)loopbaan vervolgen. De leerling voelt zich verantwoordelijk voor zijn of haar eigen ontwikkeling en omgeving.

Inschrijven

Het is aan te bevelen uw zoon/dochter vroeg in te schrijven.

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.