Julianaschool

Een sterke basis op het gebied van lezen, taal en rekenen, maar ook op het gebied van samenwerken, onderzoeken, muziek en creativiteit.

De Julianaschool is gehuisvest in een klassiek pand uit 1928 en staat in een prachtige, groene omgeving. Het is een basisschool met een christelijke achtergrond waar iedereen welkom is.

We bieden een mix van traditioneel en vernieuwend onderwijs. Met het hele team zorgen we ervoor dat kinderen met plezier naar school gaan en een sterke basis hebben als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Een sterke basis op het gebied van taal en rekenen, maar ook op het gebied van samenwerken, onderzoeken, muziek en creativiteit. Veiligheid in de groepen en in de school staat voorop. Want alleen in een veilige, prettige omgeving kunnen kinderen met plezier leren en zich optimaal ontwikkelen

Wij hebben vijf uitgangspunten voor onze school:

  • Op de Julianaschool word je gezien en gehoord
  • Wij geven je een sterke basis waar je in jouw toekomst veel aan hebt
  • Bij ons is het overzichtelijk, gezellig en duidelijk
  • Wij leren je zelfstandig, ondernemend én jezelf te zijn
  • Jij groeit samen met ons en we leren van elkaar

Mocht u meer informatie willen over de school, dan kunt u altijd contact opnemen. U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek op school!

Onze Kernwaarden

Ontmoeten, ontdekken, ontwikkelen
Groei, ontwikkeling, leren begint met het maken van contact. Met elkaar ontmoeten. Daarom zijn de samenwerking tussen kinderen en leerkrachten en de samenwerking met ouders belangrijke onderwerpen in onze school. Als het contact er is, kunnen de kinderen gaan ontdekken.
Wat is hier allemaal? Wat kan ik doen? Hoe doe ik dat?

Na het ontdekken komt het ontwikkelen: elke dag een beetje beter. Met duidelijke instructies en heldere leerdoelen stimuleren we al onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Zo zorgen we ervoor dat de kinderen zich maximaal ontwikkelen en goed zijn voorbereid op het voortgezet onderwijs.

Een sterke basis op het gebied van taal en rekenen, maar ook op het gebied van samenwerken, onderzoeken, muziek en creativiteit

In de groepen 1 en 2 werken de kinderen thematisch aan verschillende vaardigheden zoals sociaal-emotionele ontwikkeling, spel, taal, rekenen, motoriek, muziek, wereldoriëntatie en creatieve ontwikkeling.

Vanaf groep 3 zijn de kinderen vooral in de ochtenden bezig met vakken als rekenen, lezen en spelling. We gebruiken het ‘expliciete direct instructiemodel’: in een aantal duidelijke fases wordt de instructie behandeld, waarbij ruimte is om kinderen meer ondersteuning of juist meer uitdaging te bieden.

Per week werken de groepen 3 en 4 één middag per week en de groepen 5 tot en met 8 twee middagen per week aan projecten rondom een specifiek thema. Deze thema’s vallen onder ‘wereldoriëntatie’. De kinderen stellen bij deze projecten zelf verdiepende onderzoeksvragen op basis van nieuwe kennis die de kinderen van de leerkracht krijgen en gaan zelf op zoek naar antwoorden.  We zorgen dat leren betekenis krijgt door deskundigen uit te nodigen, op excursies te gaan en kinderen zaken zelf te laten ervaren.

Identiteit

De Julianaschool is een open basisschool met een christelijke achtergrond. Die achtergrond zetten we vooral in om samen gesprekken aan te gaan: welke religies zijn er, welke normen en waarden kun je hebben, hoe leef je samen? Op onze school is ruimte voor ieder kind, ieder met zijn eigen achtergrond.

 

Het team

Ons team bestaat uit 35 leerkrachten. De vakken muziek, bewegingsonderwijs en Engels worden gegeven door een vakdocent. Daarnaast is een aantal leerkrachten opgeleid tot specialist in een bepaald vakgebied. Ervaren leerkrachten zorgen voor begeleiding van startende leerkrachten.

Naast groepsleerkrachten en vakleerkrachten werkt er op onze school ook een onderwijsassistent, een intern begeleider, een administratief medewerker, een opleider voor studenten/startersbegeleider, een conciërge en de directeur.

We zijn een lerend team. We kijken bij elkaar in de groep en geven elkaar feedback. Zo blijven we onszelf ontwikkelen. Met veel plezier zorgen we samen voor goed onderwijs voor onze kinderen!

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.