Julianaschool

Betrokkenheid is de sleutel voor een verdere ontwikkeling van de leerlingen.

Ieder kind heeft zijn eigen talenten. Wij hebben als doel hen deze talenten te laten ontdekken en te ontwikkelen op cognitief, creatief, sociaal en sportief gebied. Als leerkracht vervullen wij verschillende rollen, we instrueren, begeleiden en inspireren. Naast het bieden van een leerrijke omgeving vinden wij een goede sfeer in en rond school belangrijk. Wij stimuleren de verbinding met elkaar en onze omgeving vanuit christelijke normen en waarden; respect, naastenliefde en solidariteit.

DE SCHOOL.

Een eigentijdse school in een monumentaal pand. Wij koesteren zowel het oude als het nieuwe. Voor ons betekent dat het behoud van datgene dat zich heeft bewezen als effectief voor leeropbrengsten. Maar ook enthousiaste nieuwsgierigheid en inzet van hedendaagse inzichten en moderne mogelijkheden.

De Julianaschool is een school met een christelijke achtergrond en staat open voor iedereen. Wij bieden een leef- en leerklimaat waarin uw kind zich kan ontwikkelen tot een evenwichtige volwassene. Vanuit de school ondersteunen wij het zelfvertrouwen van uw kind en bieden wij ruimte voor zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid waarbinnen de kinderen leren samenwerken. Wij zijn trots op de prettige sfeer van geborgenheid waarin rust en orde heersen. Dit beschouwen wij als een goed klimaat om in te leren. Zonder plezier kan niet worden geleerd, gewerkt of gespeeld. De school kiest voor een werkwijze met een leerstof-jaargroepensysteem, hierin zitten leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar.

DE KINDEREN.

Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren. De resultaten die zij behalen zijn dan ook verschillend. Nadat deze zijn geregistreerd en geanalyseerd bieden wij uw kind de zorg of juist de uitdaging die bij hem/haar past. Naar aanleiding van de bevindingen kan de leerstof eventueel worden aangepast aan uw kind. Het gaat dan vaak om extra instructie, herhaling of uitbreiding van de leerstof. Het is belangrijk dat leerlingen leren om informatie te verzamelen en te verwerken. Doordat leerlingen met elkaar over de leerstof praten, hun gedachten onder woorden brengen en elkaar uitdagen om een moeilijk begrip uit te leggen, krijgt de leerstof meer betekenis voor hen. In iedere groep is het zelfstandig werken ingevoerd. Hierbij draait het om plannen, inoefenen, automatiseren en herhalen. Uw kind werkt aan complexe vraagstukken of opdrachten. Daarbij leert het kennis opzoeken, met anderen delen, verwerken, vaardigheden verkrijgen en presenteren.

DE LEERKRACHTEN

De basisvakken als rekenen, taal en spelling worden bij ons op school op degelijke wijze aangeboden. De heldere instructie waar alle kinderen actief aan deelnemen staat hierbij centraal. Vervolgens verwerken zij de stof op hun eigen manier en niveau. Daarbij speelt ICT een steeds grotere rol. Bij de vakken rond wereldoriëntatie heeft de leerkracht in het begin een coördinerende rol. Deze rol wordt naarmate uw kind zicht krijgt op leren steeds minder. De kinderen maken keuzes over de planning van de werkzaamheden, de samenwerking, het gebruik van informatiemateriaal en eventueel het kiezen van een werkplek. Durven zijn wie je bent, heeft begeleiding, lef en aanmoediging nodig. Deze visie krijgt de komende jaren meer vorm in het beeld van de school.

Op de Julianaschool worden de vakken muziek en sport gegeven door vakdocenten.

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.