Jozefschool

Dé dorpsschool in de stad!

“What we learn with pleasure we never forget” (Alfred Mercier)

Wij zijn de dorpsschool in de stad, waar iedereen telt, er mag zijn en gezien wordt. samen vormen we een geheel. Op onze school zorgen wij, samen met enthousiaste kinderen en ouders, voor een veilige en uitdagende leeromgeving. Dit met veel persoonlijke aandacht voor elk kind als individu. De verschillen tussen kinderen zijn voor ons de uitgangspunten om tegemoet te komen aan ieders talent!

VISIE

De Jozefschool is een katholieke basisschool voor alle leerlingen, ongeacht geloofsovertuiging en levensbeschouwing. We geven gedegen onderwijs in een veilige, vertrouwde, opgeruimde en betekenisvolle omgeving. Ons uitgangspunt is om leerlingen uit te dagen om zich te ontwikkelen. We hebben hoge verwachtingen waarbij we, als professioneel en gemotiveerd team, rekening houden met individuele verschillen. Het fundament van onze visie wordt gevormd door positiviteit, open communicatie en veiligheid. Plezier en voldoening in het leren zijn hierbij van essentieel belang.

ONS SCHOOLPROFIEL

In onze dorpsschool met een combinatie van traditioneel en vernieuwend onderwijs, dragen wij kennis en vaardigheden over. Ons uitgangspunt is het omgaan met verschillen. ’s Morgens werken we met de basisvakken lezen, rekenen, spelling. ’s Middags staat het onderzoekend leren centraal waar de vakken aardrijkskunde, natuur,, geschiedenis en de creatieve vakken in combinatie met Maakonderwijs centraal staan.

Onze kernpunten zijn: Rust, structuur en veiligheid / Katholiek, maar we staan open voor iedereen / Sociaal emotioneel leren (via KWINK) als fundament van de ontwikkeling / Wat heeft dit kind nodig? /

SITUERING

De Jozefschool ligt in Elden, vroeger een dorp, nu geheel omsloten door wijken van Arnhem. De school wordt bezocht door kinderen uit Elden en uit de wijken Appelgaard, Kronenburg, Malburgen-West, Elderveld, De Laar-West de Laar-Oost en De Plantage. Het relatief grote verspreidingsgebied heeft naast ons onderwijs te maken de centrale ligging van de schoolen het dorpse karakter van Elden en de school.

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.