Jozefschool

Dé dorpsschool in de stad!

“What we learn with pleasure we never forget” (Alfred Mercier)

Wij zijn de dorpsschool in de stad, waar iedereen telt, er mag zijn en gezien wordt. samen vormen we een geheel. Op onze school zorgen wij, samen met enthousiaste kinderen en ouders, voor een veilige en uitdagende leeromgeving. Dit met veel persoonlijke aandacht voor elk kind als individu. De verschillen tussen kinderen zijn voor ons de uitgangspunten om tegemoet te komen aan ieders talent!

VISIE

De Jozefschool is een katholieke basisschool voor alle leerlingen, ongeacht geloofsovertuiging en levensbeschouwing. We geven gedegen onderwijs in een veilige, vertrouwde, opgeruimde en betekenisvolle omgeving. Ons uitgangspunt is om leerlingen uit te dagen om zich te ontwikkelen. We hebben hoge verwachtingen waarbij we, als professioneel en gemotiveerd team, rekening houden met individuele verschillen. Het fundament van onze visie wordt gevormd door positiviteit, open communicatie en veiligheid. Plezier en voldoening in het leren zijn hierbij van essentieel belang.

ONS SCHOOLPROFIEL

Wij werken vanuit de gedachte, dat wanneer een kind onze school verlaat, hij/zij voldoende is toegerust om, op eigen niveau, optimaal te kunnen functioneren binnen het vervolgonderwijs. Daarom vinden we het belangrijk, dat het kind op onze school niet alleen verstandelijk, maar ook creatief en sociaal-emotioneel wordt gevormd. We hebben ons onderwijs zo ingericht, dat onze kinderen binnen een tijdvak van acht jaren in een ononderbroken ontwikkelingsproces de school kunnen doorlopen. Daarom zijn de leerinhouden en de moderne leermiddelen op elkaar afgestemd en zijn er doorgaande lijnen in leer- en vormingsgebieden aangebracht. De vorderingen van elk kind houden we nauwkeurig bij in ons leerlingvolgsysteem. We werken op school met het directe instructiemodel waardoor we in de groep kunnen differentiëren en op verschillende niveaus kunnen werken.

SITUERING

De Jozefschool ligt in Elden, vroeger een dorp, nu geheel omsloten door nieuwe stadswijken van Arnhem. De school wordt bezocht door kinderen uit Elden en uit de wijken Appelgaard, Kronenburg, Malburgen-West, Elderveld, De Laar-West de Laar-Oost en De Plantage. Het relatief grote verspreidingsgebied heeft naast ons onderwijs te maken de centrale ligging van de school, de aantrekkingskracht van het gebouw door zijn karakteristieke uiterlijk en de situering in het vroegere dorp.

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.