Jenaplanschool De Sterrenkring

Een kleurrijke basisschool in het Spijkerkwartier

Ieder kind is een ster. Ieder met zijn eigen glans en kleur.

De Sterrenkring is een jenaplanschool, gelegen in het karakteristieke Spijkerkwartier. De unieke sfeer van deze wijk is terug te vinden in de school. Onze leerlingen zijn afkomstig uit verschillende landen en culturen en een deel van de ouders is actief in de kunst- en cultuurhoek. Wij gaan uit van verschillen tussen kinderen en de mogelijkheid om van elkaar te leren. Het sociaal-emotioneel welzijn van kinderen is de basis van waaruit kinderen zich op een goede wijze kunnen ontwikkelen.

De kring in ons logo symboliseert het samenzijn en de vier punten van de ster staan voor de vier pijlers van het jenaplanonderwijs; gesprek, spel, werk en viering. U ziet dat er twee grote en twee kleine mensen aan de punten van de ster staan. Zij vertegenwoordigen de kinderen en de volwassenen; zowel de leerkrachten als ouders. De gekleurde letters van de naam geven aan dat wij een kleurrijke school zijn.

Op jenaplanscholen leren kinderen te werken aan een samenleving waarin men elkaar respecteert en waarin men rechtvaardig en vreedzaam met elkaar en met veranderingen omgaat. De kinderen zitten in stamgroepen (verschillende leeftijden) en in instructiegroepen (gelijk leerniveau). Groep 6 ,7 en 8 krijgt wekelijks Engelse les.

Onze werkvormen zijn terug te brengen tot de vier basisactiviteiten werk, spel, gesprek en viering. Werk: Tijdens diverse activiteiten leren kinderen zelfstandig te werken. Spel: In alle bouwgroepen is tijd voor spel-activiteiten waar de hele bouwgroep mee bezig is. Bij deze groepsactiviteiten komen verschillende vakken aan de orde. Waaronder: Wereldoriëntatie: De kinderen worden uitgedaagd om de school uit te gaan en omgekeerd, de wereld in de school te halen.. De kinderen zijn ontdekkend en onderzoekend bezig.

Kunstzinnige vorming: Er is aandacht voor tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen, dramatische expressie en muzikale vorming.

Coöperatief spel: We leren de kinderen spelvormen waarin samenspel centraal staat. Winnen of verliezen heeft daarin geen of een ondergeschikt karakter.

Gesprek: De kinderen zitten in de kring om met elkaar in gesprek te zijn. Tijdens deze gesprekken kunnen kinderen hun ervaringen en belevenissen vertellen, waarop anderen weer kunnen reageren. Viering: Vieringen zijn gezamenlijke activiteiten. Alle kinderen van de school zijn bij deze vieringen aanwezig. Als ouder van een leerling uit de groep die optreedt, bent u hierbij van harte welkom.

Hoe volgen wij uw kind: Naast de observaties van de stamgroepleerkracht en de instructieleerkracht volgen wij uw kind via methode gebonden toetsen en de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem.

Communicatie: Twee maal per jaar krijgt uw kind een schoolverslag mee en er zijn oudergesprekken en algemene ouderavonden. Eens per week ontvangt u digitaal de nieuwsbrief. U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht, de intern begeleider of directeur.

Ouderbetrokkenheid: Onze ouderbetrokkenheid uit zich in de officiële geledingen, zoals de medezeggenschapsraad, de ouderklankbordgroep en de activiteitencommissie. Daarnaast heeft iedere stamgroep een contactouder die aanspreekpunt is voor de leerkracht en voor de andere ouders. Er is een overblijfwerkgroep, een hoofdluiswerkgroep een moestuinwerkgroep. Bij diverse festiviteiten zijn ouders aanwezig om met hun inzet de feestelijkheden tot een mooi samenzijn te maken. Wat doen we nog meer! We hebben een moestuin waarin kinderen volgens rooster werken. De opbrengst hiervan gaat naar het kookatelier om daar bereid te worden. Er is een “Sterrenkrant’ met een enthousiaste kinderredactie. Het kinderparlement vergadert zes maal per jaar. Eens per jaar geven we een keuzecursus. Kinderen kunnen dan uit een aanbod van ongeveer 20 workshops kiezen. We hebben een enthousiast team van leerkrachten en we vragen u vooral onze website te bekijken of een afspraak te maken voor een bezoek.

www.de-sterrenkring.nl

Tijdens de laatste keuzecursus kookworkshop in het kookatelier is er biologische boerenkoolstamppot gemaakt. Laatste moestuinspruiten zijn geoogst en ook de ‘vergeten’ groenten, pastinaak en pattison zijn gebruikt.

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.