De Troubadour

De school met uitdagend onderwijs waar je leert samenleven.

Onze school is kleinschalig en landelijk gelegen in de dorpskern van de wijk Elden. Vanuit elke wijk in Arnhem-Zuid is de school goed te bereiken.

Op onze school krijgt elk kind de gelegenheid het beste uit zichzelf te halen, maar niet alleen voor zichzelf! We leren samenwerken en samenleven om later in de samenleving mee te kunnen bouwen aan een vreedzame, democratische maatschappij. Groepsleerkrachten, kinderen en ouders zorgen voor een prettige en veilige sfeer. We stimuleren en waarderen ouderbetrokkenheid.

STAMGROEPEN

We vinden dat kinderen het beste leren samenleven en samenwerken in stamgroepen met kinderen van verschillende leeftijden. We hebben driejarige stamgroepen met 4-6 jarigen (onderbouw), 6-9 jarigen (middenbouw) en 9-12 jarigen (bovenbouw). Een kind zit drie jaar in dezelfde stamgroep bij dezelfde groepsleerkracht(en) Het bevordert de wederzijdse relatie met andere kinderen en de groepsleerkracht. De rol van een kind in de stamgroep verandert van jongste, middelste naar oudste in de groep. Kinderen gaan zich competent voelen, kunnen hulp vragen en geven, worden verantwoordelijk en leren rekening te houden met de ander.

GESPREK, SPEL, WERK EN VIERING

Dit zijn onze basisactiviteiten. Op onze school wordt veel geleerd. Niet alleen de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen maar ook sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling krijgen ruime aandacht. Voor de wereld van morgen zijn goed opgeleide jonge mensen met veel kennis nodig. Maar ook mensen die kunnen ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren en verantwoorden.

RELATIES EN GOEDVOORMEKAAR

Op onze school mag je zijn wie je bent, jij bent immers uniek. Maar je leeft niet alleen en niet alleen voor jezelf. Relaties zijn belangrijk: de relatie tot jezelf, de relatie tot de ander en de relatie tot de wereld. Zonder relatie geen prestatie. We willen dat kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Ons sociaal emotionele programma Goedvoormekaar helpt daarbij. Wanneer kinderen een conflict zelf niet kunnen lossen helpen mediatoren. De opgeleide mediatoren (bovenbouwleerlingen) gebruiken hiervoor het stappenplan mediatie.

WERELDORIËNTATIE

Vaardigheden helpen een kind de wereld te ontdekken. Bij wereldoriëntatie komen geleerde vaardig-heden samen: het is het hart van ons onderwijs. Bij stamgroepwerk, het werken aan een gezamenlijk thema, worden vaardigheden ingezet en/of aangeleerd. Een thema geven we samen met de kinderen vorm vanuit verwonderen, ervaren, ontdekken en onderzoeken. Elke bouw heeft een cyclus van thema’s, passend bij de leeftijdsgroep en die voldoen aan de kerndoelen.

PASSEND ONDERWIJS

Jenaplanonderwijs is passend onderwijs! We gaan uit van de onderwijsbehoefte van een kind. Deze manier van denken is door de wet op passend onderwijs voor ons niet nieuw: dat deden we al. We richten ons op een goede basisondersteuning. Onze groepsleerkrachten zijn ervaren en hebben expertise om kinderen goed te begeleiden. Dit doen we o.a.met behulp van groepsplannen en arrangementen. Er kunnen kinderen zijn met een speciale onderwijsbehoefte. In samenspraak met de groepsleerkracht en ouders beslissen we welk arrangement een kind nodig heeft.

CHRISTELIJK

Vanuit levensbeschouwing en zingeving geven we normen, waarden, respect en openheid aan de kinderen door.

KOM KENNISMAKEN

Bent u nieuwsgierig, heeft u vragen of wilt u gewoon eens bij ons binnenkijken en de sfeer komen proeven: u bent van harte welkom!

“De Troubadour is een school waar je kind zich veilig voelt en waar het gestimuleerd wordt de wereld te ontdekken. De Troubadour is een school die kinderen stimuleert om het beste uit zichzelf te halen.” (moeder van Silas, Anna en Oliver)