De Troubadour

De school met uitdagend onderwijs waar je leert samenleven.

De Troubadour, een dorpsschool midden in de stad! De school waar je wordt uitgedaagd, leert samenleven en samenwerken!

Jenaplanschool De Troubadour Elden staat voor…

… uitdagend onderwijs waar je leert samenleven! Op onze school krijgt elk kind de gelegenheid het beste uit zichzelf te halen. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor hun omgeving! Sociale vaardigheden en samenwerking hebben een belangrijke plek in ons onderwijs. Naast de basiskennis en vaardigheden leren kinderen samenwerken en samenleven.  Zo kunnen zij later in de samenleving meebouwen aan een vreedzame, democratische maatschappij. Kinderen en ouders ervaren een prettige en veilige sfeer; de basis om tot leren te komen!

Samen met leerkrachten, ouders en kinderen is onze school dus echt een samenleving in het klein.

STAMGROEPEN

Kinderen leren het beste samenleven en samenwerken in stamgroepen met kinderen van verschillende leeftijden. We hebben zes driejarige stamgroepen met 4-6 jarigen (onderbouw), 6-9 jarigen (middenbouw) en 9-12 jarigen (bovenbouw). Een kind zit drie jaar in dezelfde stamgroep bij dezelfde groepsleerkracht(en). Het bevordert de wederzijdse relatie met andere kinderen en de groepsleerkracht. De rol van een kind in de stamgroep verandert van jongste, middelste naar oudste in de groep. Kinderen gaan zich competent voelen, kunnen hulp vragen en geven en leren rekening te houden met de ander. Ze leren verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en hun omgeving.

GESPREK, SPEL, WERK EN VIERING

Gesprek, spel, werk en viering zijn onze basisactiviteiten. Op onze school wordt veel geleerd. Niet alleen de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen, ook sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling krijgen ruime aandacht. Voor de wereld van morgen zijn goed opgeleide jonge mensen met veel kennis nodig. Maar ook mensen die kunnen ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren en verantwoorden.

RELATIES EN DE KRACHT VAN KWINK

Op onze school mag je zijn wie je bent, jij bent immers uniek. Maar je leeft niet alleen en niet alleen voor jezelf. Relaties zijn belangrijk: de relatie tot jezelf, de relatie tot de ander en de relatie tot de wereld. Zonder relatie geen prestatie. We willen dat kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Ons sociaal emotionele programma Kwink helpt daarbij. Kwink is gebaseerd op vijf bewezen gedragscompetenties; besef hebben van jezelf, besef hebben van de ander, keuzes kunnen maken, zelf-management en relaties kunnen hanteren. Dit zorgt voor een fijn en veilig sociaal klimaat die voelbaar is in onze school.

WERELDORIËNTATIE

Vaardigheden helpen een kind de wereld te ontdekken. Bij wereldoriëntatie komen geleerde vaardigheden samen: het is het hart van ons onderwijs. Bij stamgroepwerk, het werken aan een gezamenlijk thema, worden vaardigheden ingezet en/of aangeleerd. Een thema geven we samen met de kinderen vorm vanuit verwonderen, ervaren, ontdekken en onderzoeken. Elke bouw heeft een cyclus van thema’s, passend bij de leeftijdsgroep en die voldoen aan de kerndoelen.

PASSEND ONDERWIJS

Jenaplanonderwijs is passend onderwijs! We gaan uit van de onderwijsbehoefte van een kind. Deze manier van denken is door de wet op passend onderwijs voor ons niet nieuw: dat deden we al. We richten ons op een goede basisondersteuning. Onze groepsleerkrachten zijn ervaren en hebben expertise om kinderen goed te begeleiden. Samen met ouders (en eventuele andere betrokkenen) kijken wij wat voor een kind nodig is om het beste uit zichzelf te kunnen halen. Er kunnen kinderen zijn met een speciale onderwijsbehoefte. In samenspraak met de groepsleerkracht, kwaliteitscoördinator (IB) en ouders beslissen we welk aanpak of ondersteuning een kind nodig heeft .

KOM KENNISMAKEN

Bent u nieuwsgierig, heeft u vragen of wilt u gewoon eens bij ons binnenkijken en de sfeer komen proeven: u bent van harte welkom!

“De Troubadour is een school waar je kind zich veilig voelt en waar het gestimuleerd wordt de wereld te ontdekken. De Troubadour is een school die kinderen stimuleert om het beste uit zichzelf te halen.” (moeder van Silas, Anna en Oliver)

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.