Jan Ligthartschool

Reyhan: "De Jan Ligthartschool is heel gezellig en leuk en je kunt altijd bij je juf of meester terecht wanneer je vragen hebt of problemen."

Met plezier naar school gaan, dat staat bij de Jan Ligthartschool voorop. Wij besteden daarom veel aandacht aan het creëren van een fijne sfeer in de klas, de school en op het plein. Met en van elkaar leren, samen met leerkrachten en ouders, voor de wereld van morgen!

DE SCHOOL MIDDEN IN DE BUURT

De Jan Ligthartschool ligt op een mooie plek, midden in de wijk St. Marten. Bij ons op school ontmoeten kinderen uit de buurt elkaar, met verschillende culturele achtergronden. De school biedt ruimte voor ontwikkeling, groei en identiteit van ieder kind. Wij streven ernaar om voor alle kinderen een fijne, leerzame en veilige plek te zijn!

DE SFEER OP SCHOOL

Kinderen presteren beter wanneer ze zich goed voelen. Daarom besteden wij veel aandacht aan een goede sfeer op school. We maken onze school gezellig met mooie dingen die de kinderen zelf maken, verzorgen onze groentetuin en organiseren regelmatig voorstellingen en activiteiten. Regels in de klas, op het plein en rondom de school bieden kaders en veiligheid. De Jan Ligthartschool vindt het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn en voedt de kinderen op vanuit een positieve benadering. Onze werkwijze stimuleert tolerantie en verantwoordelijkheidsgevoel.

ONTWIKKELING OP EIGEN NIVEAU EN MANIER

Kinderen zijn leergierig; ze vinden het leuk om nieuwe dingen te kunnen. Ieder kind heeft eigen talenten die mooi zijn om zowel thuis als op school te ontdekken en te ontwikkelen. Wij begeleiden ieder kind zodat het zo goed mogelijk presteert, zowel in taal als rekenen als in de creatieve vakken. Daarbij werken we onder andere samen met Kunstbedrijf Arnhem. In alle groepen werken we op verschillende niveaus. Hierdoor kan ieder kind aansluiten bij het niveau dat het beste bij hem of haar past. Zo leren ze ook de verantwoordelijkheid te dragen voor de planning van hun dag- en weektaken. Wij hebben als opleidingsschool veel contact met de Pabo; we begeleiden studenten bij hun stage. De studenten en vakdocenten van de Pabo brengen de nieuwste inzichten mee naar de school. En zo dragen zij bij aan de verbetering van ons onderwijs.

DUIDELIJKHEID

De leerkrachten zijn een hecht team en werken veel samen. Er is veel onderlinge afstemming. Hierdoor kunnen we de kinderen op een consequente en duidelijke manier benaderen. Dit komt het gevoel van veiligheid weer ten goede.

OUDERS OP SCHOOL

Samenwerking tussen ouders en de school geeft kinderen een goed gevoel. En daar is het natuurlijk om te doen! We moedigen ouders graag aan om gebruik te maken van inspraakmogelijkheden zoals informatieavonden en deelname aan de medezeggenschapsraad of de ouderraad. De school is gemakkelijk toegankelijk voor ouders vanwege de dagelijkse inloopmogelijkheid en open lessen.

“De Jan Ligthartschool staat midden in de samenleving, dichtbij huis en in verbinding met de wijk. Onze dochter vindt er een veilige en gezellige plek, om te leren, spelen en ervaren!” Liesbeth, Moeder v Lena, Melle en Krijn

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.