Dalton Integraal Kind Centrum Het Drieluik

Wij willen dat kinderen zich ontwikkelen tot kinderen met LEF!

Kinderen met Lef!

Het team van IKC Het Drieluik werkt er iedere dag aan om alle kinderen te laten uitgroeien en te laten uitbloeien tot kinderen die zelfstandig zijn, hun verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen, die samen willen werken en die zich kritisch durven op te stellen. Wij willen dat kinderen zich ontwikkelen tot kinderen met LEF. Dit bereiken we door oog te hebben voor de ontwikkeling en het ontwikkelingsplezier van alle kinderen.

Sorry, but you do not have permission to view this content.