Heijenoordschool | Jenaplanonderwijs

"Wijsheid begint met verwondering" (Socrates)

"Het meest bevalt mij de geweldige sfeer, de sterke sociale cohesie en de aandacht voor vorming buiten de reguliere leerstof."

Geen kind is gelijk aan een ander. Dat is ons uitgangspunt op de Heijenoordschool. Alle kinderen zijn bijzonder en hebben specifieke competenties. We geven ieder kind de gelegenheid het beste uit zichzelf te halen. Op onze Jenaplanschool worden niet alleen de basisvaardigheden rekenen en taal aangeleerd, maar ook sociale vaardigheden en is er ruime aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

UITDAGEND ONDERWIJS

Voor de wereld van morgen zijn goed opgeleide mensen nodig. We willen kinderen vormen tot actieve, kritische en zelfverantwoordelijke medeburgers. Mensen die geleerd hebben te organiseren, te communiceren, durven te onder-nemen en creatief zijn. Aspecten van het leven die op onze school veel aandacht krijgen.

PEDAGOGISCHE SCHOOL

Onze school is een pedagogische school waar samenleven centraal staat. Kinderen, ouders en teamleden werken samen aan een prettig leef- en werkklimaat. Dit gebeurt in stamgroepen, groepen met kinderen van verschillende leeftijden. Oudere kinderen trekken met jongere op, leren van en met elkaar. Door het leeftijdsverschil is er minder wedijver en accepteren kinderen eerder dat iedereen anders is. De band met de stamgroepsleider is essentieel, mede daarom blijft uw kind drie jaar in een zelfde stamgroep.

RITMISCH WEEKPLAN

Kinderen hebben behoefte aan leiding, willen zelfstandig bezig zijn en graag samenwerken. Daarnaast hebben ze behoefte aan beweging. In de basisactiviteiten gesprek, werk, spel en viering krijgt dit vorm. Het zorgt voor structuur en is leidraad voor de planning van dag en week. Deze ritmische afwisseling brengt evenwicht in geestelijke en lichamelijke activiteit.

GESPREK

De kring is bij uitstek de plaats voor gesprek. Gesprekken ontstaan spontaan naar aanleiding van ervaringen. Ook de groepsleider brengt regelmatig een thema in. Voorbeelden van kringgesprekken zijn: weekendkring, filosofiekring, natuurkring, WO-kring, boekenkring en kunstkring.

SPEL

Spel hoort bij kinderen. Het is de manier waarop ze leren. Kinderen moeten bewegen en door te spelen ontwikkelingen ze hun motoriek en leren ze de wereld om hen heen te verkennen. Voor zowel de creatieve als sociale ontwikkeling is spel van groot belang.

WERK

De oriëntatie op de wereld staat centraal in de vorm van projecten. Dit is het inhoudelijk hart van ons onderwijs. Er zijn ook dagelijks werkmomenten met instructie en zelfstandig werken. Lezen, rekenen en taal zijn belangrijk om in het leven succes te hebben. Breed onderwijs richt zich op méér, zoals het ontwikkelen van een goede werkhouding en doorzettingsvermogen.

VIERING

Tijdens de viering tonen we onze kwaliteit als leef- en werkgemeenschap. Vieringen zijn de hoogtepunten in het schoolleven die kinderen voor geen goud willen missen. Ze leren dat het goed is samen ervaringen te delen en aandacht voor elkaar op te brengen. In vieringen komen dolle pret en ademloze stilte naast elkaar voor. Het is communiceren door middel van muziek, dans, toneel en presentatie. In ons eigen theater genieten kinderen van elkaar en kunnen ze hun werk ook aan hun ouders presenteren.

GROENE OMGEVING

De Heijenoordschool heeft een unieke schoolomgeving. Rondom de school liggen behalve een speelveld en een speelplaats ook een survivalbosje en een grote onderwijstuin. De tweede locatie ligt zelfs echt in het bos. De omgeving biedt ruimte, rust en volop de gelegenheid om van alles te ontdekken.

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.