Evangelische basisschool De Rank

Geloof in jou!

Talenten van kinderen en ouders zijn zichtbaar in de school, vooral met de feesten!

Een basisschool met kwalitatief goed onderwijs, waarbij het Evangelie van Jezus Christus centraal staat. De leerkrachten hebben een passie voor Jezus, kinderen en onderwijs. Vanuit
hun eigen relatie met Jezus werken ze met Liefde aan een fijne plek voor de kinderen om te leren en te geloven. Daarom willen we graag een school zijn waar elk kind tot zijn of haar recht komt. Een basisschool met kwalitatief goed onderwijs, waarbij het Evangelie van Jezus Christus centraal staat. De leerkrachten hebben een passie voor Jezus, kinderen en onderwijs. Vanuit hun eigen relatie met Jezus werken ze met Liefde aan een fijne plek voor de kinderen om te leren en te geloven. Daarom willen we graag een school zijn waar elk kind tot zijn of haar recht komt.

“Ik ben de stam van de druivenplant en jullie zijn de ranken. Als jullie met mij verbonden blijven en ik met jullie, dan zul je veel goeds kunnen doen. Maar zonder mij kun je niets.” (Johannes 15:5, Bijbel in gewone taal)

God heeft ons allemaal uniek en bijzonder gemaakt. We mogen er zijn met onze eigen manier van spelen, leren en ontdekken. Bij ons op school kijken we op deze manier naar elkaar en vormen we een vertrouwde omgeving. We werken samen, spelen samen, leren samen en zorgen voor elkaar. En dat leren we allemaal, als school samen met ouders. Onze liefde voor Jezus staat daarbij centraal. Zijn Liefde is een voorbeeld voor wat ons bindt.

Op onze school staat kwalitatief goed onderwijs voorop. We zijn een lerende organisatie met verschillende specialisaties. Op onze school staat kwalitatief goed onderwijs voorop. We zijn een lerende organisatie met verschillende specialisaties. We zijn dus nooit klaar met leren, maar werken altijd aan het stapje verder.

KERNWAARDEN:

Veilige haven – je mag zijn wie je bent in een veilige, vertrouwde omgeving
In verbinding zijn – met God, met elkaar, met ouders, met onze omgeving
Jezelf en de ander – ieder is uniek, jij zelf, maar ook de ander, samen leef je
Professionaliteit – lerende organisatie, samenwerking met specialisten
Avontuurlijk – ontdekkend, uitdagend, in en buiten de school

ALS JE ALS KIND BIJ ONS OP SCHOOL ZIT:

 • hebben we eerbied voor God en respect voor elkaar
 • hebben we duidelijke regels over hoe we met elkaar omgaan
 • bieden we een rijke leeromgeving binnen duidelijke structuren
 • aanbidden we Jezus en bidden samen
 • luisteren we naar elkaar en hebben we zorg voor elkaar
 • is de Bijbel Gods woord, waar in lezen, van horen en uit leren
 • leren we wie we zelf zijn en welke talenten we hebben
 • hebben we oog voor elkaar, samen bereiken we meer dan ieder alleen
 • hebben we oog voor wereld om ons heen en delen Gods Liefde uit

…Van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf (Matteus 22:38,39 Bijbel in gewone taal).

VERDERE KENMERKEN VAN ONZE SCHOOL:

 • een professionele kijk op kinderen,hun leren en hun ontwikkeling
 • excellent onderwijs in 2020
 • we nemen deel aan het samenwerkingsverband PassendWijs
 • we richten ons onderwijs ook in op meer- en hoogbegaafden
 • kinderen zijn vanuit Gods schepping nieuwsgierig, lerend en ontdekkend gemaakt.
 • kinderen komen tot ontwikkeling in een activerende leeromgeving
 • kinderen worden uitgedaagd net een stapje verder te leren.

“Bedankt voor de bijzondere paasviering waarbij ik het een moment niet droog hield. De kracht en warmte waren zo groot aanwezig. Heel gaaf dat de kids het ook zo bijzonder goed hebben op De Rank” ouder

Evangelisch onderwijs: http://www.peon.nl/

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.