De Wijzer

"De Wijzer is voor mij een school waar je jezelf kunt zijn." (Kostas, 11 jaar)

Wij bieden onze kinderen een veilige leeromgeving waar binnen iedereen respectvol met de ander om gaat en waarin we voor elkaar en voor onze omgeving zorgen. Alle kinderen en alle teamleden op school zijn verschillend. Ieder persoon heeft zijn eigen leerstijl, talenten, kwaliteiten en uitdagingen. Daar maken we gebruik van.

DE DRIE KERNBEGRIPPEN VAN ONZE VISIE ZIJN:

1 SAMEN VAN EN MET ELKAAR LEREN

We vinden het belangrijk dat kinderen en teamleden samenwerken om zo van en met elkaar te leren. Dit doen we o.a. door middel van het inzetten van verschillende coöperatieve werkvormen in de klas, maar ook door kinderen in groepjes aan bijv. een opdracht te laten werken. Leraren gaan wekelijks bij elkaar op klassenbezoek, geven feedback op elkaars functioneren en ontwerpen met elkaar lessen.

2 RIJKE LEEROMGEVING

We willen onze kinderen een zo rijk mogelijke leeromgeving bieden. Dit doen we onder andere door de buitenschoolse wereld bij ons onderwijs te betrekken. We maken gebruik van onze omgeving zoals bijv. park Klarenbeek, Kweekland, Sonsbeekpark, Posttheater en organiseren veel activiteiten buiten de school. Een rijke leeromgeving creëren wij ook door ICT als leermiddel in te zetten. Alle kinderen in groep 4 tm groep 8 werken met rekenen en spelling op tablets. De kinderen krijgen direct feedback op de gemaakte opdracht. De leerkracht kan ieder moment zien waar een kind tegenaan loopt en nog extra instructie in nodig heeft.

3 ONDERZOEKENDE HOUDING

We vinden het belangrijk om kinderen te leren een onderzoekende houding te hebben en zichzelf af te vragen waarom ze doen wat ze doen en of het ook anders of beter kan. Op die manier kunnen ze ‘leren leren’. Dat doen we als team ook om onszelf en ons onderwijs te blijven ontwikkelen. Techniek heeft een grote rol binnen onze samenleving. Wij willen kinderen bewust maken van alle techniek om hen heen en hoe leerzaam en leuk het is om je daarmee bezig te houden.

SITUERING VAN DE SCHOOL

Onze school ligt in een natuurrijke omgeving aan de rand van de wijk Sonsbeekkwartier Noord. Het prachtige schoolgebouw is een monumentaal pand, waarvan de klok en de trappen karakteristieke onderdelen zijn. In ons gebouw zit ook ´t Schateiland voor/ en naschoolse opvang’ gehuisvest in drie lokalen. Wij maken niet alleen samen gebruik van het gebouw maar onderling wordt er ook samengewerkt.

“De Wijzer is voor mij die fijne wijkschool waar mijn kinderen zich ontwikkelen, waar ze hun vrienden zien, waar ze zich thuis voelen en waar ze groeien.” (Michèle, moeder van Myrthe en Dagmar)

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.