De Parkschool is de ‘wijk’school, waar we elkaar allemaal kennen en kinderen
en ouders zich snel thuis voelen.

ONZE SCHOOL

De Parkschool is een Openbare Basisschool in de wijk Presikhaaf Oost. Per 1 augustus 2018 zijn de beide basisscholen uit de wijk, De John F. Kennedyschool en de Dr. Willem Dreesschool samengevoegd. Het wij-zij effect hebben we daarmee opgeheven. Samen maken we ons sterk voor kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen uit de wijk.

Op De Parkschool zien wij het als een uitdaging de talenten te ontdekken en te versterken. Ieder kind leert verschillend. Wat voor de een vanzelfsprekend is, kan voor een ander lastig zijn. Wij streven ernaar om alle kinderen, voor wie wij de beste plek zijn, zo goed mogelijk te begeleiden binnen onze school. Dit doen wij in goed overleg met ouders. Wij willen als school kinderen maximale kansen bieden en kinderen veel leren. We maken daarbij gebruik van nieuwe methodes en digitale ondersteuning. Bij ieder kind zijn we gericht op hun maximale ontwikkeling. Dat doen we in een sfeer, waar iedereen zich welkom, gewaardeerd en thuis voelt, zowel kinderen, ouders als leerkrachten.

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school neem dan gerust contact op om een keer langs te komen. U bent van harte welkom.

Een school voor iedereen
Wij willen een school zijn waar kinderen zich veilig voelen en gerespecteerd worden. Ieder kind mag zichzelf zijn. Kinderen zijn voor ons een individu met eigen mogelijkheden en kansen, maar kunnen ook kwetsbaar zijn.

Ieder kind loopt een eigen ontwikkelingsroute met een rugzak vol ervaringen. Kinderen hebben elkaar nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Daarbij horen frustraties, ruzies, leren incasseren, assertiviteit en creatieve oplossingen bedenken. Ouders zijn verschillend. We nemen iedere ouder serieus en houden rekening met individuele mogelijkheden. Samen zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van het kind.

Oog voor onderwijsbehoefte
Alle kinderen kunnen en willen leren. Elk kind doet dat op zijn eigen, unieke manier. Dat vraagt dat we ons onderwijs afstemmen op de persoonlijke onderwijsbehoefte van ieder kind. Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig op school. Samen met u als ouder kijken we wat er nodig is voor uw kind. Wanneer wij daartoe in staat zijn willen wij deze ondersteuning graag bieden.

De school in de wijk
Ons schoolgebouw staat midden in het groene hart van Presikhaaf Oost. Rond de school is veel ruimte waar kinderen kunnen spelen en sporten. Op het grote plein staan o.a. een groot klimrek, een tafeltennistafel, een podium en een vogelnestschommel. Maar even lekker zitten op de boombank kan ook. Er is ook ruimte om te voetballen. De jongste kinderen hebben een eigen afgeschermd speelplein met eigen materialen, een groot klimkasteel en schommels.

Het schoolgebouw
Het schoolgebouw heeft drie aparte ingangen, één voor kinderen van groep 1-2 , één voor de kinderen van groep 3 t/m 6 en een ingang voor de leerlingen van groep 7 en 8 . Wij beschikken over ruime lokalen. In de gangen zijn werkplekken ingericht. Groep 7 en 8 hebben naast hun klaslokaal ook een leerplein met ruimte om in groepsverband of zelfstandig te werken. De kleuters hebben hun eigen speelzaal in het gebouw. De oudere kinderen sporten in sporthal Kermisland aan de overkant van de school. Verder beschikken we in de school over een aula en een schooltuin.

MISSIE EN VISIE

Onze missie

Waar staan we voor:
● Wij zorgen ervoor dat kinderen op onze school met plezier naar school gaan en zin hebben om te leren.
● Wij zijn gericht op goed onderwijs met als doel het beste uit ieder kind te halen.
● Wij vinden het belangrijk dat ieder kind gehoord wordt.
● Wij willen alle kinderen optimaal voorbereiden op de vervolg stap richting voortgezet onderwijs.
● Wij willen dat onze kinderen leren hun weg te vinden in de maatschappij.

De kernwaarden gekoppeld aan onze visie

Verschillen geven kleur.
Voor ons is ieder kind uniek, we zetten in op acceptatie en waardering en geven ruimte aan de verschillen.
Durf te groeien.
We geven kinderen vertrouwen in eigen kunnen.
Haal eruit wat erin zit.
We zijn voortdurend op zoek naar de zone van naaste ontwikkeling van ieder kind en blijven het kind uitdagen om zich verder te ontwikkelen.
Alle vakken zijn belangrijk, maar op onze school is er veel aandacht voor rekenen, taal en lezen.
Samen leren is leerzamer.
We dragen zorg voor een rijke leeromgeving en bieden een gevarieerd onderwijsaanbod mede aan de hand van thema’s, projecten en coöperatieve werkvormen.
Met plezier wijzer worden.
Ieder kind is welkom, de school is een veilige omgeving waar ieder kind zichzelf kan zijn en er aandacht is voor ieders talenten.
We doen het samen met ouders.
We zoeken de dialoog met ouders, samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind.

LEERLINGENRAAD

De leerlingenraad bestaat uit een aantal leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. Onder begeleiding van leerkrachten en directeur mogen deze leerlingen meedenken over hoe we onze school veilig en prettig voor alle kinderen houden.

OUDERBETROKKENHEID

Om zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoefte van onze leerlingen vinden we het van groot belang dat ouders en school samenwerken, in een educatief partnerschap. Ouders kennen hun kind heel goed, weten hoe hun kind zich gedraagt in gewone maar ook in ongewone situaties. Ouders hebben vaak een goed zicht op sterke en zwakke kanten van het kind. De school heeft verstand van kennisoverdracht, het ontwikkelen van sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden, weet hoe leerlijnen verlopen en ziet kinderen functioneren in een groep. Wanneer ouders en school erin slagen deze kennis regelmatig en in een open klimaat uit te wisselen, kan dat de maximale ontwikkeling van de leerling ten goede komen.

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.