De Ommelander

“vernieuwend onderwijs”

“Het draait om het kind.”

Katholieke Basisschool de Ommelander ligt in de wijk Vredenburg in Arnhem-Zuid. De Ommelander is een Academische Opleidingsschool. De school telt ongeveer 250 leerlingen.

De school is vernieuwend in haar onderwijs aanbod volgens een aantal kernwaarden:

Kindgericht
Leren leren in een rijke leeromgeving
Autonomie en zelfstandigheid
Samenwerkend leren
Sociaal en
Emotioneel welbevinden

Dus…wij gaan voor KLASSE!

WIJ GAAN VOOR KLASSE! WAT HOUDEN DEZE KERNWAARDEN IN?

Kindgericht: Bij onderwijs wat gericht is op het kind past lesgeven dat gericht is op het kind. Leren leren in een rijke leeromgeving: Leren heeft alles te maken met het plezier opdoen en gemotiveerd raken voor het ontwikkelen van vaardigheden op verschillende terreinen. De school is zo ingericht, dat iedere bouw beschikt over een extra, flexibel inzetbare ruimte voor gevarieerde onderwijsactiviteiten.

Autonomie en zelfstandigheid: Wij leren kinderen vaardigheden aan, waarmee ze hun eigen leren kunnen ontwikkelen en aansturen.

Sociaal en emotioneel welbevinden: Wij zien het klimaat op school en onze pedagogische huisstijl als onderlegger voor het leren. De kern van een gezond schoolklimaat wordt voor ons gevormd door een gevoel van veiligheid en een prettige sfeer. Onze school is een plek waar een ieder binnen bepaalde grenzen zichzelf kan zijn. Respect en vertrouwen zijn hierbij voor ons belangrijk.

WAT HOUDT HET VERNIEUWENDE ONDERWIJS IN?

De Ommelander is vernieuwend en vooruitstrevend in zijn onderwijsaanbod. De afgelopen jaren zijn wij afgestapt van ons traditioneel jaarklassensysteem. Door de overstap naar Onderwijs Anders komen wij meer tegemoet aan de leerbehoeften van kinderen. Wij erkennen dat elk kind uniek is. Het onderwijs-aanbod wordt voor elk kind zoveel mogelijk naar behoefte en op maat aangeboden.

HOE IS HET VERNIEUWENDE ONDERWIJS GEORGANISEERD?

Leerlingen van een bouw werken vanuit een vaste basisgroep. Dat gebeurt al bij de groepen 1 en 2. Maar wij werken ook met basisgroepen bij de groepen 4/5 en 6/7. Zo kan er kindgerichter worden gewerkt.

DE BOUWEN ZIEN ER ALS VOLGT UIT:

Bouw 1: groep 1, 2 en 3
Bouw 2: groep 4 en 5
Bouw 3: groep 6, 7 en 8

De leerkrachten vormen de spil van de organisatie. Elke kind heeft het meest te maken met de eigen groepsleerkracht. Deze groepsleerkracht werkt in de in de eigen groep, maar verzorgt ook lessen binnen de bouw. Hierbij worden de specifieke talenten van leerkrachten zoveel mogelijk benut. Iedere bouw maakt daarnaast gebruik van “versterkers”. Zoals de naam aangeeft bieden zij extra versteviging aan ons onderwijs. Zij verzorgen o.a. extra instructiemomenten, speciale begeleiding of geven de leerkracht de gelegenheid om met individuele leerlingen te praten. Deze “versterkers” kunnen leerkrachten, onderwijsassistenten of leraren in opleiding (Lio-ers) zijn.

WAT HOUDT EEN ACADEMISCHE OPLEIDINGSSCHOOL IN?

De Ommelander is een Academische Basisschool. Dit betekent dat studenten van de Pabo en ALPO-opleiding op onze school onder professionele begeleiding werkervaring opdoen en onderzoek verrichten. Zo wordt onderzoek en onderwijsinnovatie binnen de school gecombineerd tot een waardevolle schoolontwikkeling.

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.