De Monchyschool staat in Arnhem, in de wijk Malburgen-West. 

We zijn een kleine, open buurtschool, met 115 kinderen verdeeld over 6 groepen. We werken iedere dag aan goed onderwijs. Daarom hebben we goede leerkrachten. Leerkrachten die plezier hebben in hun werk, en die weten hóe kinderen leren, wat ze moeten doen bij het ene kind en wat werkt bij het andere kind. Zo komt ieder kind verder! En dat is belangrijk, want we weten allemaal hoe het voelt om vleugels te krijgen, omdat je steeds meer kunt en weet. Onze leerkrachten leren samen: ze zoeken met elkaar wat het beste werkt.

Het is prachtig om te zien dat het werkt! De kinderen worden steeds beter in taal, lezen en rekenen. Daarnaast krijgen de kinderen elke week muzieklessen en wordt er veel gesport

Dit allemaal samen brengt plezier, we zijn enthousiast en hebben het goed met elkaar. En we kennen elkaar want we zijn een kleine school waar ieder kind wordt gezien.

Onze visie: waar staan wij voor?
Ons uitgangspunt is ‘Ieder kind kan alles leren’.
Daarmee dagen we de kinderen en onszelf elke dag op een positieve manier uit.
Iedereen gaat respectvol met elkaar om, we zijn nieuwsgierig (ook naar elkaar)
en we werken samen om het beste in ieder kind naar boven te halen.

Een veilige, open school
We zijn een school die veiligheid, ruimte en uitdaging biedt; kinderen komen bij ons tot ontwikkeling omdat ze zichzelf kunnen zijn. Daar werken we iedere dag aan. Op de vraag ‘hoe gaan we met elkaar om?’ is altijd weer het antwoord:  respectvol. We leren de kinderen wat dat van ieder van ons vraagt, hoe ‘respectvol’ eruit ziet, hoe fijn dat is voor jezelf, hoe je het aan een ander kan zien, welke positieve keuzes je kan maken.

Om de kinderen hierbij te helpen, hangen in iedere groep de regels van de school. Het gaat om regels als ‘We luisteren naar elkaar’ en ‘Zeg ik: stop, hou dan op’.

We geven zelf het goede voorbeeld in onze omgang met elkaar. Dat geldt voor de school als geheel: in de relatie tussen de leerkrachten onderling, tussen leerkrachten en directie,  leerkrachten met ouders/verzorgers, in gesprekken met ouders, in gesprekken met kinderen.

Taal is leven, leven is taal
Op de Monchyschool is veel aandacht voor taalontwikkeling. Je goed kunnen uiten, helpt in de omgang met jezelf, met de andere kinderen, met de leerkrachten, en ook in je werkhouding en leerresultaten. Dit betekent dat taalonderwijs verweven is met alle vakken en activiteiten.

Ieder kind kan alles leren
We hebben vertrouwen in de ontwikkeling van ieder kind. Ook daar werken we iedere dag aan. Het allerbelangrijkste is om te zien hoeveel kinderen kunnen en weten; en hoe het kind uitgedaagd kan worden nog meer te kunnen en te weten. Om ieder kind  alles te laten leren, zijn goede leerkrachten nodig. Leerkrachten die doelgericht lesgeven en zorgen voor succeservaringen bij de kinderen. Leerkrachten die weten hóe kinderen leren, wat ze moeten doen bij het ene kind en wat werkt bij het andere kind.
 
Samen
Op de Monchyschool werken we samen, want samen kun je meer dan alleen. Dat geldt voor de kinderen, voor de leerkrachten, voor de directie.  De leerkrachten zijn iedere week met elkaar in gesprek hoe het onderwijs nog beter kan worden. Ze zoeken met elkaar wat het beste werkt. Ook werken we samen met ouders/verzorgers. Want als school en ouders/verzorgers verbonden zijn met elkaar,  stimuleren we samen het leren van de kinderen.

Onze missie: waar gaan wij voor?
Kinderen die zichzelf kunnen zijn en het beste van zichzelf kunnen laten zien, dat is waar wij voor gaan. Het beste in relatie tot zichzelf, de ander en de wereld om ons heen. Samen met ouders/verzorgers stimuleren we de ontwikkeling van de kinderen tot zelfredzame mensen die weten wat ze willen en kunnen.

Een warm welkom, een open school, veelzijdige activiteiten, plezier in leren en ontwikkeling. Als kinderen dit acht jaar lang meemaken, leggen we met elkaar een stevige basis. Ook om zelfbewust de stap naar de middelbare school te zetten.

Muziek!
Kennisoverdracht en kennis toepassen: daar zijn we school voor. Maar we doen meer.  Alle kinderen krijgen twee keer per week muziekles van een vakleerkracht. Ze zingen en leren instrumenten bespelen. Het is prachtig om te zien hoeveel plezier en positieve energie dat brengt. Ongemerkt leren de kinderen zich te presenteren en durven ze zich steeds meer te uiten.

Beweging
Ook krijgen de kinderen twee keer per week gymles, van een vakleerkracht. Bewegen is natuurlijk belangrijk om goed in je vel te zitten, om het plezier te ervaren van sport en spel. En om er ieder jaar beter in te worden. Ongemerkt leren de kinderen ook tijdens de gymles respectvol om te gaan met elkaar, met winnen en verliezen, met doorzetten en samenwerken.

Wilt u meer weten? Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.
Bent u nieuwsgierig? Bel voor een afspraak!