De Mariënborn

‘We kennen elkaar’

“Opgroeien tot ‘Fearless Human Beings’ (Helen Parkhurst)”

In Oosterbeek-Laag ligt Daltonschool De Mariënborn. Ons team is een mooie mix van ervaring, nieuwe inzichten en verhouding juffen en meesters! Door de jaren heen hebben wij als team de sterke punten van verschillende onderwijsvormen gecombineerd en zijn zo gekomen tot ons eigen Mariënborn beleid. Dat eigen beleid hebben we nu een duidelijk herkenbaar gezicht gegeven: Daltononderwijs; als logisch vervolg op wat we al doen en hebben.

DALTONONDERWIJS

Ieder kind heeft een eigen tempo, een eigen niveau en een heel eigen behoefte aan begeleiding en sturing. Om elk individueel kind tot zijn recht te laten komen hebben wij de kwaliteiten van het kind hard nodig. Samenwerken, zelfstandigheid, keuzevrijheid, reflectie en daarin zelf verantwoordelijkheid nemen zijn onmisbare bouwstenen om dit te realiseren. Daarbij is het kind de maat der dingen: het krijgt niet meer vrijheid dan het aankan, niet meer verantwoordelijkheid dan het dragen kan. We werken er wel naar toe dat deze persoonlijke grens steeds iets verder opschuift.

IDENTITEIT

Onze school is een oecumenische basisschool waar kinderen met elkaars levensbeschouwing en godsdienst in aanraking komen. We zijn open en belangstellend naar elke levensovertuiging, hebben respect voor elkaars godsdienst en proberen die houding ook bij de kinderen te stimuleren. Middels de methode ‘Trefwoord’, proberen we vanuit een christelijke levensovertuiging de kinderen respect, begrip en verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen, voor elkaar en voor alles om hen heen. Bovendien geeft de methode ons aanknopingspunten voor de oriëntatie op jezelf en de wereld, actief burgerschap en sociale integratie en in de begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Iedere groep heeft zeven keer per jaar een gezamenlijke viering in de hal van de school. Daarnaast vieren wij Kerstmis en Pasen.

BREDE SCHOOL OOSTERBEEK-LAAG

Op 3 februari 2006 is Brede School Oosterbeek-Laag officieel geopend. Onder één nieuw dak met onze vertrouwde buren van openbare basisschool de Marlijn en onze partners van buitenschoolse opvang Koningskinderen en peuterspeelzaal Dol-fijn. De Mariënborn maakt deel uit van de Stichting De Basis-Fluvius. Onder deze stichting vallen 40 basisscholen, verdeeld over Arnhem, Oosterbeek en Doorwerth. Ons gebouw is licht en vrolijk van kleur. De openheid en transparantie die we willen overdragen aan de kinderen, komt ook in de vormgeving van het gebouw tot uiting. Geen donkere onoverzichtelijke hoekjes. Het vele glas haalt het licht naar binnen.

KLEUTERBOUW

In de kleuterbouw hebben we twee heterogene groepen, dat wil zeggen dat de jongste en oudste kleuters van 4 tot 6 jaar oud bij elkaar zitten. Op deze manier kunnen zij elkaar helpen en leren van elkaar. Zo komt op een natuurlijke manier het accent te liggen op sociaal gedrag en samenwerking. We werken in de onderbouw volgens de methode “KIJK”. Een methode waarin observaties centraal staan om vervolgens kinderen uit te dagen een ‘stap’ verder te gaan in hun ontwikkeling. Spel staat hierin centraal.

WAT WILLEN WIJ JULLIE KIND GRAAG MEEGEVEN?

De sfeer binnen een school is bepalend voor prestaties van kind én leerkracht. Heel belangrijk vinden wij, de manier waarop we met elkaar omgaan. Veiligheid is hierin bepalend, immers, kennis overdragen, motiveren tot prestaties en een gezonde levenshouding meegeven is voor ons pas mogelijk als het kind zich veilig en vertrouwd voelt. Wij leren kinderen vertrouwen te geven en te vragen, verantwoordelijkheid te geven en te nemen en verantwoording af te leggen en te vragen.

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.