De Margarethaschool

Groot geworden door klein te blijven.

De combinatie van sport en leren vormt de basis voor een evenwichtige ontwikkeling.

Het gaat altijd over de leerling op de Margarethaschool. Het kind is in ontwikkeling en moet voorbereid worden op het latere leven. In de kinderjaren wordt de basis voor het leven gelegd. Zowel emotioneel als cognitief. Het kind moet zich veilig en begrepen voelen. Rust en regelmaat zijn daarbij heel belangrijk. Op het einde van de basisschoolperiode moet met plezier teruggekeken worden op deze tijd. Dan pas klopt het.

De Margarethaschool is een school met ruim 430 leerlingen, verdeeld over 20 groepen met een personeelsbestand van ruim 40 personen. We gaan uit van het leerstofjaarklassensysteem in een modern jasje. De Margarethaschool kent geen combinatieklassen.

We proberen onderwijs op maat voor alle leerlingen te geven, uitgaand van de sterke en zwakke kanten van leerlingen. Door middel van groepsplannen en de daaruit afgeleide plannen per leerling trachten we onderwijs op maat te geven voor iedere leerling, waarbij de basisvakken taal, rekenen en lezen het zwaartepunt vormen. Dit onderwijs op maat wordt gestalte gegeven in samenspraak met één van de twee interne begeleiders, die de school rijk is. Bij alle vakken gaan we uit van een basiskennis, die alle leerlingen moeten hebben en die breiden we uit met verdiepingsstof, die de leerling aankan. Zo bereiken we, dat leren voor de leerlingen een uitdaging blijft.

Sport neemt een belangrijke plaats in op de Margarethaschool. De leerlingen uit groep 1 en 2 krijgen 2 keer in de week bewegingsonderwijs van een vakdocent lichamelijke opvoeding. Vanaf groep 3 is dat 3 keer in de week. Iedere dag na school zijn er sportactiviteiten, waar de leerlingen zich voor in kunnen schrijven. Dat gaat van kleutergym tot moderne dans en “pimp my goal”. De Margarethaschool heeft twee vakdocenten lichamelijke opvoeding in dienst.

Het contact met ouders vinden wij heel belangrijk. Een kind moet zich veilig voelen op school om goed te kunnen presteren en daar hoort een goed contact tussen school en ouders bij. Gaat het emotioneel even wat minder met uw kind dan hebben we twee gedragsdeskundigen bij de leerkrachten en daarnaast beschikt de school ook parttime over een afgestudeerde kindercoach, die kan inspringen bij emotionele problemen of pesten.

De deur van de school staat altijd open en er is ook altijd koffie. Graag geven wij u een rondleiding en vertellen u dan met trots over onze manier van werken en onze visie op onderwijs. Het kind staat altijd centraal.

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.