De Laarakker

een school die PAST bij uw kind.

Volgens een van de ouders op Twitter: De Laarakker... leuke school waar de kinderen echt op de 1ste plaats komen!!!

Op onze school heerst een veilige, vertrouwde sfeer. Er is veel aandacht voor de manier waarop kinderen en leerkrachten met elkaar omgaan. Dat maakt dat kinderen zich op hun gemak voelen en met plezier naar school gaan. En leren met plezier gaat een stuk gemakkelijker.

DE P VAN PASSEND

Op De Laarakker is er oog voor ieder kind. Onze leerlingen worden gedurende de hele schoolperiode nauwlettend gevolgd en regelmatig getoetst. Zo houden we niet alleen de vorderingen in de gaten, maar kunnen we, indien nodig, op tijd bijsturen. Elk kind krijgt hiermee zoveel mogelijk onderwijs dat bij hem of haar past. Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong is er extra aandacht in de onderzoeksgroep, voor kinderen met andere speciale onderwijsbehoeften is er extra ondersteuning in en buiten de klas, door de inzet van speciale leerkrachten. Met de Toermalijn en de Jeroen Boschschool werken we samen om zorgleerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Door gelden en expertise te clusteren kunnen we in onze Brede School leerlingen de extra begeleiding geven die ze nodig hebben. Op deze manier geven wij vorm aan passend onderwijs.

DE A VAN AANDACHT VOOR ELKAAR EN VOOR LEREN

Nederland is een multiculturele samenleving. Onze school sluit daar op aan; bij ons is ieder kind welkom. Vanuit de levensbeschouwelijke gedachte laten we de kinderen in aanraking komen met diverse geloofsovertuigingen, culturen en gebruiken. Wij stimuleren onderling begrip en laten kinderen zien hoe ze respectvol en solidair met elkaar om kunnen gaan. Zo creëren we een veilige plek, waar ieder kind zichzelf kan zijn. Wij vinden het belangrijk dat er een positieve sfeer is in school en in de klas en gaan zorgzaam en zorgvuldig met elkaar om. Leren doe je overal en altijd, je hele leven lang, maar de basis wordt op de basisschool gelegd. Daarom maken we gebruik van moderne leermethodes en speelt ICT een belangrijke rol bij ons onderwijs. In iedere klas is een smartboard aanwezig, een digitaal schoolbord, waarmee het onderwijsaanbod vergroot wordt. Naast de gewone pc heeft ook de tablet zijn intrede gedaan, zo bieden wij modern onderwijs op maat.

DE S VAN SAMEN

Samen zijn we school, leerkrachten, kinderen en ouders. Voor ons zijn ouders pedagogische en educatieve partners. Samen halen we het beste uit onze kinderen. We zien ouders ook graag in de school, om mee te helpen met onze vele activiteiten en om ze te laten ervaren waar de kinderen mee bezig zijn.

DE T VAN TOEKOMST EN TALENT

De kinderen zijn de toekomst van onze maatschappij dus het is belangrijk dat zij goed opgevoed en opgeleid worden. Onze leerkrachten leren de kinderen al vanaf groep 1 om zelf problemen op te lossen, door samen te werken en hun werk te plannen. Zo worden ze steeds zelfstandiger en voelen ze zich verantwoordelijk. Ieder kind heeft zijn eigen, unieke talenten.

Wij willen deze talenten optimaal ontwikkelen. Daarom geven wij onderwijs dat is afgestemd op de behoeften van uw kind. Met aandacht voor leervakken, maar ook voor sport, creativiteit en sociale vaardigheden Niet alleen van onze leerkrachten, maar ook van de kinderen en hun ouders verwachten wij inzet. Met deze gezamenlijke inzet proberen wij in ieder kind het beste naar boven te halen.

De Laarakker is gehuisvest in Brede school De Laar West, aan de Brabantweg in Arnhem. In de Brede school De Laar West zijn nog 2 basisscholen gehuisvest en de kinderopvang van Partou. Er is een nauwe samenwerking tussen de partners en er wordt een boeiend naschools aanbod geboden voor kinderen uit de wijk. Ook is er een goede samenwerking met de naast de school gelegen peuterspeelzaal van SPA.

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.