Kinderen leren op verschillende manieren en hier passen wij ons onderwijs op aan. Op onze school wordt uw kind gezien! Wij staan voor de gehele ontwikkeling van het kind. Dit betekent dat er naast taal, lezen en rekenen o.a. ook veel aandacht is voor kunst- en cultuur en bewegingsonderwijs. Er wordt gewerkt met nieuwe methodes en tablets.

DE 10 PLUSPUNTEN VAN DE JOHANNESSCHOOL

1.

Instructie op maat! De Johannesschool werkt met mentorgroepen en instructiegroepen. Wij kijken voorafgaand aan een werkblok op welke onderdelen uw kind instructie nodig heeft. Deze onderdelen vormen de basis voor het onderwijs aan uw kind! Het kan zijn dat uw kind al verder kan, wij noemen dit versnellen, of dat uw kind op een bepaald onderdeel vertraagt. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zelf weten waar zij staan in hun ontwikkeling. Wij maken kinderen eigenaar van het eigen leerproces.

2.

Wij werken met moderne leermiddelen, zoals digitale schoolborden, tablets en de nieuwste methoden. In 2015 is er een geheel nieuw schoolplein gerealiseerd op basis van ‘natuurlijk spelen’.

3.

Wij benaderen kinderen op een positieve manier, gaan uit van wat zij kunnen. Daarnaast hebben wij ook duidelijke schoolregels die wij consequent hanteren. De sfeer op school is goed! Kinderen geven aan met plezier naar school te gaan! 3. Wij benaderen kinderen op een positieve manier, gaan uit van wat zij kunnen. Daarnaast hebben wij ook duidelijke schoolregels die wij consequent hanteren. De sfeer op school is goed! Kinderen geven aan met plezier naar school te gaan!

4.

In ons enthousiaste team zijn een aantal specialisten vertegenwoordigd. Wij delen de leerkrachten bij een aantal vakken in op talent, zodat uw kind les krijgt van gedreven leerkrachten met passie voor het vak.

5.

De Johannesschool kent, samen met Stichting Peuterspeelzalen Arnhem, een startgroep. Dit is een groep voor kinderen vanaf 2,5 tot 4 jaar. Wij willen de kinderen met taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling een ‘vliegende start’ geven op de basisschool.5. De Johannesschool kent, samen met Stichting Peuterspeelzalen Arnhem, een startgroep. Dit is een groep voor kinderen vanaf 2,5 tot 4 jaar. Wij willen de kinderen met taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling een ‘vliegende start’ geven op de basisschool.6. De Johannesschool is een kleinere basisschool. Iedereen kent elkaar en de lijntjes zijn kort.

7.

Wij nemen u als ouders serieus en gaan graag met u in gesprek! De samenwerking met u als ouder is voor ons belangrijk! Wij willen ouders dan ook goed informeren middels informatie-brieven, maar wij organiseren ook kijkochtenden en een informatieavond. In het portfolio staan de vorderingen van uw kind beschreven en die bespreken wij graag samen met u en uw kind.

8.

Eenmaal per week kunnen kinderen, na schooltijd, gebruik maken van de huiswerkklas. Hier kunnen kinderen, onder begeleiding van leerkrachten het huiswerk maken en leren.

9.

Na schooltijd organiseren wij workshops ‘dans’, ‘theater’ en ‘beeldende vorming’. Kinderen kunnen, kosteloos, gebruik maken van deze lessen die worden gegeven door vakspecialisten.

10.

Uit onderzoek is gebleken dat de kinderen van De Johannesschool het goed doen op het voorgezet onderwijs!

U bent altijd welkom voor een informatiegesprek en een rondleiding!

“Ik heb hier veel vrienden en de leerkrachten zijn leuk. De lessen zijn ook leuk en we maken ook grapjes tussendoor.” Wiktoria, leerling groep 8

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.