De Horizon

speciale school voor basisonderwijs

“Met plezier naar school gaan, dat vinden we belangrijk!” Team De Horizon

Op onze school verbreden kinderen hun eigen horizon. Ieder kind heeft zijn mogelijkheden en talenten. Op De Horizon leert elk kind: ‘Ik hoor erbij, ik kan het en ik kan het zelf’. Wij stemmen ons onderwijs af op wat uw kind kan, zodat het succes ervaart. Dat vergroot het zelfvertrouwen en zorgt ervoor dat uw kind met plezier leert en naar school gaat.

DUIDELIJKE EN VEILIGE LEEROMGEVING

Op De Horizon geven we onderwijs aan kinderen die gebaat zijn bij structuur, regelmaat, extra zorg en aandacht. Zo kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. We hebben een vaste dagindeling en duidelijke regels waar we ons consequent aan houden. Daardoor weten de kinderen waar ze aan toe zijn, voelen ze zich veilig en behalen ze betere leerresultaten.

UITDAGEND EN VEELZIJDIG

Wij willen kinderen goed voorbereiden op deelname aan de maatschappij. Om dit te bereiken bieden we kinderen een omgeving waarin we:

  • veel tijd besteden aan taal, lezen, schrijven en rekenen.
  • veel tijd besteden aan taal, lezen, schrijven en rekenen.
  • bewust en planmatig werken aan sociale en communicatieve vaardigheden zodat de kinderen beter rekening houden met anderen en voor zichzelf opkomen.
  • kinderen leren samen te spelen door middel van begeleid buitenspel.
  • minstens drie keer per week bewegingsonderwijs (gym en zwemmen) bieden.
  • de nieuwsgierigheid en het creatief en kritisch denkvermogen prikkelen door lessen in muziek, drama, handvaardigheid en tekenen.
  • rekening houden met de verschillen tussen kinderen. Hier maken we ook gebruik van door kinderen met elkaar te laten samenwerken.

SAMENWERKEN MET OUDERS

Wij zijn samen met u verantwoordelijk voor het leerproces van uw kind. Ouders kennen hun kind het best en zonder u kunnen wij geen goed onderwijs geven. Regelmatig zijn er geplande en spontane contacten tussen ouders/verzorgers en school. Er is altijd tijd voor overleg. Samen met u bepalen we realistische doelen voor uw kind en bespreken we wat er nodig is om deze doelen te bereiken.

ZORG VOOR UW KIND

De ontwikkeling van uw kind volgen we op verschillende manieren. We observeren de kinderen en spreken met hen, de ouders en anderen die betrokken zijn bij de begeleiding. Soms is niet meteen duidelijk welke begeleiding nodig is. Dan kan extra onderzoek meer informatie geven. Als het nodig is wordt een zorgteambespreking georganiseerd. Ouders en school bespreken met andere professionals, zoals de wijkcoach, orthopedagoog, logopedist en fysiotherapeut welke extra ondersteuning gewenst is. In de school zijn een orthopedagoog, logopedist en kinderfysiotherapeut aanwezig, zodat behandeling ook tijdens schooltijd plaats kan vinden.

KATHOLIEK EN OPEN

Als katholieke school, vieren we advent, Sinterklaas, Kerst, carnaval en Pasen. Tevens staan we open voor alle culturele achtergronden en besteden wij aandacht aan feesten uit andere culturen.

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.