De Gazelle

Een dynamische school

Dynamisch, Samen, Ambitieus en Onderzoekend!

Wij stimuleren leerlingen om nieuwsgierig de wereld in te kijken.
Jezelf blijven verwonderen in het leven, daar draait het om.
Onze vier kernwoorden zijn niet voor niets:
Dynamisch, Samen, Ambitieus en Onderzoekend

ONDERZOEKEND LEREN

Leren begint bij verwondering. We stimuleren een nieuwsgierige houding, dit vraagt om onderzoek doen! Tijdens thema’s  worden we echte onderzoekers en volgen we de stappen van onderzoekend leren, gevormd door het Wetenschapsknooppunt van de Radboud Universiteit.
Ons team stelt zich ook onderzoekend en kritisch op. We spelen graag in op nieuwe ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan is dat we sinds 2017 werken met Chromebooks,  mede door de samenwerking met het iXperium.

Schoolwide Positive Behaviour Support (SWPBS)

Wij werken door de hele school aan vier basiswoorden: respect, samen,  veilig en verantwoordelijk. We leren de leerlingen aan hoe je op een positieve manier met elkaar omgaat.

LEREN OP MAAT

Het werkt stimulerend om te leren op niveau. Daarentegen werkt het demotiverend om dingen te leren die je al kunt. Betekenis- en zinvol leren is daarom één van onze missies. Waar mogelijk en nodig verrijken en compenseren we het onderwijsaanbod. We bieden binnen onze mogelijkheden ondersteuning aan alle leerlingen, dit doen wij op drie niveaus. Iedereen krijgt de basis en er is uitbreiding naar pluswerk en verdieping in minimumwerk.  Voor meerbegaafde leerlingen hebben wij één keer per week een plus-klas: de Pioniers.

Kunst en cultuur

We vergroten het ontwikkelen van talenten door een breed aanbod in kunst- en cultuuronderwijs tijdens de schoolbrede projecten. Kunst- en cultuuronderwijs is een krachtig middel om flexibel te leren denken, te experimenteren, los te laten en te leren onderzoeken. Binnen het kunst- en cultuuronderwijs hebben de kinderen de mogelijkheid zich te uiten.We werken volgens de fases van het creatieve proces: oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren. De kinderen krijgen de ruimte om hun creativiteit te ontdekken en te ontwikkelen. We prikkelen de kinderen om uit hun comfortzone te treden, samen te werken en te presenteren.

Verantwoordelijk en samen

Wij bieden de leerstof aan volgens doelen. De leerlingen werken naast de instructies zelfstandig aan het behalen van de doelen. In de groepjes zitten leerlingen van verschillende niveaus, daarom is er altijd wel een klasgenootje om te helpen. Wij stimuleren bewust het samen leren en samen werken. Aan het einde van de dag reflecteert de groepsleerkracht samen met de leerlingen de doelen en taak- en werkaanpak. “Hoe heb ik gewerkt”, “Waar ben ik trots op?” en “Wat wil ik volgende week beter doen?”.

Op de Gazelle leren onze kinderen om te plannen en medeverantwoordelijk te zijn voor het eigen leerproces, daarom voeren we ouder-kind gesprekken waarin we doelen stellen voor een komende periode.

Samen opleiden

We zijn een academische opleidingsschool. In alle groepen hebben wij studenten van de Lerarenopleiding (PABO). Naast de stage in de klas doen zij onderzoek binnen een ontwikkelingsonderwerp of afstudeeronderzoek en dragen ze bij aan de groei van de Gazelle.

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.