De Bernulphusschool

Samen leren

“aandacht en tijd voor de specifieke behoeften van elk kind”

De Bernulphusschool is van de vier scholen in het dorp de enige school in het noordelijk deel van Oosterbeek. De Bernulphusschool is een school waar iedereen welkom is. Dat merk je, doordat je je in de school veilig voelt: je mag zijn wie je bent en anderen mogen ook zijn wie zij zijn. Je ervaart hierdoor in de school, dat men gelooft in de kracht van verschillen.

De Bernulphusschool is een reguliere basis-school waar invloeden van de verschillende vernieuwingsstromingen (Jena-plan, Dalton- en Montessori-onderwijs) en onderwijsontwikkelingen (Ontwikkelingsgericht onderwijs) zichtbaar zijn, maar waarbij niet één vernieuwingsconcept leidend is. Zonder een specifiek vernieuwingsconcept na te streven, neemt onze school bij de inrichting van het onderwijs doelbewust vernieuwingselementen op, zolang die passen bij de manier waarop wij het onderwijs voor onze de kinderen vorm willen geven. Op die manier wordt het leerstofjaar-klassensysteem flexibel gehanteerd en is er aandacht en tijd voor de specifieke behoeften van elk kind.

IDENTITEIT

De rooms katholieke basis van de school is nog terug te vinden in het feit dat we bijbelverhalen vertellen en we ons laten leiden door de normen en waarden zoals we die vinden in de Bijbel. Vanuit deze rooms katholieke achtergrond staan we dus op de Bernulphusschool stil bij het maatschappelijk gegeven dat kinderen opgroeien in een pluriforme samenleving en dat actief burgerschap daardoor inhoudt dat we zorgen voor onze medemens en dat we anderen met respect behandelen. Daarover gaan en zijn we met de kinderen voortdurend in gesprek. We besteden aandacht aan sociale integratie en we zorgen er voor dat leerlingen kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Elk jaar besteden we aandacht aan Sint Maarten en aan het Sint Nicolaasfeest. Ook staan het vieren van Kerstmis, carnaval en de paasviering elk jaar op het programma.

KLEUTERBOUW

In de onderbouwgroepen 1 en 2 wordt allereerst een basisveiligheid geboden, van waaruit kinderen in staat zijn te gaan leren. Zo vindt er veel interactie plaats binnen de kring, een veilige setting waar de kinderen telkens opstarten en terugkeren na de activiteiten die zij hebben uitgevoerd. Aan de hand van aangeboden thema’s uit de methode Kleuterplein, een lesmethode waarin de kinderen de wereld om hen heen ontdekken en ervaren. Kleuterplein biedt een doorgaande lijn naar alle leergebieden en methodes van groep 3. De kinderen leren zo spelenderwijs belangrijke basisvaardigheden uit de concrete, actuele wereld waarin we leven.

IKCO

De aankomende jaren moeten Kinderopvang SKAR en de Bernulphusschool opgaan in één nieuw te vormen organisatie: een Integraal Kindcentrum. Een integraal kindcentrum (IKC) is een plek waar kinderen van nul tot twaalf jaar de hele dag kunnen leren, spelen en zich kunnen ontwikkelen. Kinderopvang SKAR en de Bernulphusschool willen opgaan in IKC Oosterbeek: een plek waar voor kinderen uit Oosterbeek in de leeftijd van 0 tot 12 jaar thuis-nabij onderwijs en opvang worden aangeboden vanuit één pedagogische visie.

WAT WILLEN WIJ JULLIE KIND GRAAG MEEGEVEN?

Op de Bernulphusschool heerst een sfeer waarin ieder kind zich (fysiek en emotioneel) veilig en geaccepteerd voelt. Kinderen op de Bernulphusschool moeten open, nieuwsgierig, levenslustig, tevreden, ontspannen, evenwichtig en vol zelfvertrouwen zijn. Ten slotte geldt dat je je welkom voelt op de Bernulphusschool, omdat je er plezier ervaart: plezier in het leren van nieuwe dingen en plezier in de omgang met elkaar. Zo kijken we samen steeds positief naar de wereld zoals die is en naar de wereld zoals die volgens ons zou moeten zijn.

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.