Basisschool ‘de Kringloop’

“Het goede van vroeger, .. met het betere van nu”

'LEREN MET PLEZIER OP DE KRINGLOOP!'

‘LEREN MET PLEZIER OP DE KRINGLOOP!’
Kinderen die met plezier naar school gaan, daar doen we het op De Kringloop voor! Wij zijn een fijne en veilige basisschool in de wijk Elderveld in Arnhem. Ook uw kind kan eigen talenten en vaardigheden bij ons optimaal ontwikkelen. In ons prachtige schoolgebouw zijn ook peutercentrum de Rakkertjes en buitenschoolse opvang Actief te vinden. Daarmee vormen we samen een kindcentrum.

ONZE SCHOOL:

‘De Kringloop’ is een katholieke basisschool voor kinderen vanaf 4 jaar. Het is een sfeervolle school gelegen in het hart van de wijk Elderveld in Arnhem. De school valt onder het bestuur van ‘st. Delta’, een bestuur met 24 scholen voor regulier basisonderwijs en een school voor speciaal basisonderwijs. Onze missie is; “Binnen een veilige, plezierige schoolsetting en vanuit een klassikale aanpak, met zowel een groepsgerichte als opbrengstgerichte benadering, beogen wij een optimale ontwikkeling van ieder kind en leiden wij onze leerlingen op tot normbewuste mensen gericht op kennis en vaardigheden. We verwachten bovendien dat onze leerlingen in het vervolgonderwijs voldoende aansluiting vinden.”

SITUERING VAN DE SCHOOL:

De wijk Elderveld is ruim veertig jaar geleden gebouwd. ‘De Kringloop’ is gehuisvest in een tijdelijk gebouw. Dit gebouw heeft 14 groepslokalen, een
bibliotheekruimte, een kleuterspeelzaal, hallen en diverse kleinere ruimten voor onderwijszorg, administratie en management. Naast het gebouw bevindt zich een sporthal waar de leerlingen van groep 1 t/m 8 gymonderwijs krijgen. In 2016 betrekken wij ons nieuwe gebouw, dat voldoet aan alle eisen van deze moderne tijd!

SCHOOLGROOTTE:

‘De Kringloop’ is een grote, maar laagdrempelige school. De school bestaat op dit moment uit ruim 300 leerlingen verdeeld over 12 groepen. De grootte van onze school is tevens onze kracht. Er zijn veel mogelijkheden voor activiteiten en specialismen. Naast de directeur bestaat het team uit 22 leerkrach-ten, waaronder een ICT-er, een intern begeleider (IB-er), een onderwijsassistent (ondersteuning van groep 2) en een Schoolopleider (Academische Opleidingsschool: studentenbegeleiding). Wij hanteren het continurooster waarbij de kinderen tussen de middag op school eten. De schooltijd is daarmee van 8.30 – 14.45 u. Voor de buitenschoolse opvang kunt u informeren bij één van de drie, naast de school gelegen, organisaties: Skar, Partou en ’t Klavertje.

ONZE SAMENWERKING ALS TEAM:

De leerkrachten werken veel samen om de leerlingen een optimaal en onderling afgestemd programma aan te bieden. Dit is o.a. te merken aan regelmatig overleg tussen leerkrachten
van parallelgroepen en aansluitende groepen. Deze afstemming is regelmatig onderwerp van gesprek en komt ter sprake tijdens de wekelijkse vergaderingen. Veel aandacht besteden we aan kinderen die extra zorg nodig hebben. Door middel van ‘groepsplannen’ zorgen we dat de instructies en leerstof zo goed mogelijk op de leerlingen afgestemd is. Een goede samenwerking met de Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad is voor ons vanzelfsprekend.

TEN SLOTTE:

Wij werken met z’n allen aan goed onderwijs voor uw kinderen, onze leerlingen. Bij goed onderwijs denken wij aan het leggen van een stevig fundament waarop de kinderen verder kunnen bouwen aan hun ontwikkeling en groei naar volwassenheid.

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.