Basisschool De Expeditie

Persoonlijk, met aandacht voor elk kind!

KiVa-school: Samen maken wij er een fijne school van.

Basisschool De Expeditie is een gezellige openbare basisschool in de wijk De Laar West (Arnhem). We hebben ongeveer 350 leerlingen. We werken met kleine klassen van gemiddeld 21 kinderen.

Op De Expeditie werken wij samen aan goed onderwijs voor elk kind. Het is onze verantwoordelijkheid het beste uit elk kind te halen: ons uitgangspunt is dat ieder kind alles kan leren. Naast een solide basis in rekenen, taal en lezen bieden wij kinderen muziek, burgerschap, kennis over de wereld, levensbeschouwing, talentateliers en verschillende naschoolse activiteiten. Wij werken met coöperatief leren: door veel onderlinge interactie tussen de kinderen vergroot dit het plezier en de betrokkenheid bij het leren.

De kernwaarden van De Expeditie zijn:

 • persoonlijke aandacht en betrokkenheid
 • een veilig, warm en respectvol klimaat
 • hoge verwachtingen
 • aandacht voor de talenten van elk kind
 • rust en structuur
 • samenwerken en samenleven

Als openbare school besteden wij actief aandacht aan uiteenlopende levensovertuigingen en aan goed burgerschap. Wij leren kinderen hoe verschillende achtergronden tot anders denken en handelen kunnen leiden. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven. Op deze manier leren kinderen hun eigen opvattingen te ontwikkelen.

Bezoek onze website: www.expeditie-arnhem.nl

Hier leest u o.a. meer over:

 • Hoe wij kijken naar kinderen en onderwijs
 • KiVa
 • Coöperatief leren
 • Instructie
 • Brede ontwikkeling
 • Naschools aanbod