Basisschool De Expeditie

Persoonlijk, met aandacht voor elk kind!

KiVa-school: Samen maken wij er een fijne school van.

Basisschool De Expeditie is een gezellige openbare basisschool in de wijk De Laar West (Arnhem). We hebben ongeveer 350 leerlingen. We werken met kleine klassen van gemiddeld 21 kinderen.

Op De Expeditie werken wij samen aan goed onderwijs voor elk kind. Het is onze verantwoordelijkheid het beste uit elk kind te halen: ons uitgangspunt is dat ieder kind alles kan leren. Naast een solide basis in rekenen, taal en lezen bieden wij kinderen muziek, burgerschap, kennis over de wereld, levensbeschouwing, talentateliers en verschillende naschoolse activiteiten. Wij werken met coöperatief leren: door veel onderlinge interactie tussen de kinderen vergroot dit het plezier en de betrokkenheid bij het leren.

De kernwaarden van De Expeditie zijn:

 • persoonlijke aandacht en betrokkenheid
 • een veilig, warm en respectvol klimaat
 • hoge verwachtingen
 • aandacht voor de talenten van elk kind
 • rust en structuur
 • samenwerken en samenleven

Als openbare school besteden we bij Basisschool De Expeditie actief aandacht aan uiteenlopende levensovertuigingen en aan goed burgerschap. Wij leren kinderen hoe verschillende achtergronden tot anders denken en handelen kunnen leiden. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven. Op deze manier leren kinderen hun eigen opvattingen te ontwikkelen.

Bezoek onze website: www.expeditie-arnhem.nl

Hier leest u meer over:

 • Hoe wij kijken naar kinderen en onderwijs
 • KiVa
 • Coöperatief leren
 • Instructie
 • Brede ontwikkeling
 • Naschools aanbod

Ouders & Basisschool De Expeditie

Wij zien ouders als onze partners in de ontwikkeling van de kinderen van onze school. Het is daarom belangrijk om goed met elkaar in contact te blijven. Dit doen we door verschillende activiteiten en communicatiemiddelen:

 • Driemaal per jaar is er een gesprek over de ontwikkeling van het kind tussen leerkracht en ouders, in hogere groepen met het kind erbij.
 • We organiseren familieactiviteiten, zoals de jaarlijkse Vossenjacht, de kerstborrel en het zomerfeest.
 • Tweemaal per jaar is er een inloop in de klas, waar ouders kunnen zien waarmee de kinderen bezig zijn.
 • Elke leerkracht verstuurt wekelijks een klasseninfo met o.a. tips om thuis ook bezig te zijn met onderwerpen van school.
 • De nieuwsbrief van Basisschool De Expeditie verschijnt tweewekelijks.

Ook hebben alle ouders toegang tot de app van Social Schools, speciaal ontwikkeld voor Basisschool De Expeditie.

Basisschool De Expeditie heeft een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen op school eten. Dit bevordert de rust gedurende de dag en zo kunnen we ervoor zorgen dat we onze onderwijstijd goed gebruiken! Natuurlijk spelen alle kinderen tussendoor ook buiten: ’s ochtends een kwartier en ’s middags een half uur. Onze kleuters spelen elke dag minimaal een uur buiten.

De deuren gaan ’s ochtends om 8.20 uur open. Om 8.30 starten we in alle groepen 3 tot en met 8 met stillezen. We zorgen dat elk kind gezien wordt bij binnenkomst door een hand te geven of op een andere manier persoonlijke aandacht te geven.

Op Basisschool De Expeditie willen we naast goed onderwijs geven ook samen mooie dingen beleven en samen vieren. Daarom worden er gedurende het jaar een aantal leuke activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Denk aan Sinterklaas, de Kerstviering, Carnaval en sportactiviteiten.

Bij het schoolgebouw is een vestiging van Rozet: het Rozetje met een echte ‘Verhalenkamer’. Hier kan iedereen uit de wijk terecht voor het lezen van de krant, het lenen of inleveren van boeken en het ophalen van gereserveerde materialen. Er worden ook cursussen en activiteiten georganiseerd.

Basisschool De Expeditie is één van de 33 basisscholen van stichting Flores Onderwijs: www.floresonderwijs.nl