Basisschool de Arabesk

Met elkaar je eigen talent ontdekken en verder ontwikkelen!

Kinderen groeien door stapjes op de ladder.

De Arabesk is een jonge school die volop in beweging is en steeds inspeelt op nieuwe ontwikkelingen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen naast het leren rekenen, lezen en schrijven, creatief bezig kunnen zijn. Daarnaast leren we de kinderen hoe zij zichzelf kunnen zijn en blijven voor nu en voor later. Elk kind is uniek en heeft talent. Het kind staat centraal en het onderwijs moet daarop worden afgestemd.

Leren van en met elkaar

De Arabesk is een TOM-school (Team Onderwijs op Maat). Volgens dit principe krijgen de kinderen van meerdere leerkrachten les. Kinderen zitten in een vaste basisgroep die bestaat uit twee groepen (bijvoorbeeld groep 1-2) met één vaste leerkracht. Maar ze wisselen ook regelmatig van lokaal en leerkracht als er uitleg wordt gegeven op niveau. De kleuters wennen langzaam en spelenderwijs aan deze manier van werken omdat zij werkjes gaan doen in de buurklas. Zo is het team gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs. Onderwijsassistenten worden op maat ingezet en spelen een belangrijke rol in de begeleiding van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Door deze manier van werken, hebben we meer aandacht voor het individuele kind.

Kwaliteit van het onderwijs

Om elkaar te leren kennen gaan alle kinderen aan het begin van het schooljaar één of twee dagen op kamp. We werken met de nieuwste lesmethodes en gebruiken veel digitale leermiddelen zoals het digibord, laptops en iPads. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen Engelse les. In alle groepen besteden we veel aandacht aan kunst & cultuur. Zo gaan we naar verschillende musea en bezoekt groep 7 jaarlijks het Rijksmuseum in Amsterdam. Op school gebruiken we veel lesmateriaal uit het Kunstkabinet met lessen over bijvoorbeeld erfgoed of beroemde kunstenaars. We gaan vaak naar de kinderboerderij voor lessen over de natuur en leren dus niet alleen in het schoolgebouw maar ook daarbuiten. Vanaf groep 1 doen kinderen al mee aan voorstellingen die voor de andere kinderen en soms ook ouders gegeven worden in de theaterzaal.

Aandacht voor iedereen

In ons team zijn veel leerkrachten gespecialiseerd in een bepaald vakgebied zoals dyslexie, rekenen, taal, gedrag, wetenschap & techniek, hoogbegaafdheid, beweging, wereldoriëntatie en kunst & cultuur. Zo is er aandacht voor kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben maar ook voor meer- en hoogbegaafde kinderen.

Identiteit

De Arabesk is een katholieke school. Wekelijks werken we met een lesmethode voor levensbeschouwing. Verder besteden we aandacht aan religieuze feestdagen zoals Pasen en Kerstmis. Deze feesten vieren we met alle groepen samen. Zo zijn er adventsvieringen en is er altijd een klassikaal Paasontbijt maar we vieren ook uitbundig carnaval. Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens kijken!

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.