Basisschool ASV

Het draait om aandacht

Ouder: “Het valt me op dat kinderen hier met een glimlach naar school gaan."

Zet de eerste grote stap in de toekomst van uw kind en ontdek Basisschool ASV.

 • Kleinschalig en persoonlijk
 • Engels vanaf groep 1. Enige Early Bird gecertificeerde school van Arnhem
 • Techniekdagen
 • Extra activiteiten i.s.m. culturele instellingen
 • Vakdocenten gym en muziek
 • Gastdocenten Engels en techniek
 • Extra activiteiten i.s.m. culturele instellingen
 • Continurooster
 • Na-schoolse opvang in het gebouw

In de huidige maatschappij gaat het er niet meer om wat je wordt, maar wie je bent, wat je doet, hoe je je ontwikkelt en hoe je hieraan richting geeft. Voor onze kinderen is het van belang dat zij vaardig zijn om hun weg in de snel veranderende maatschappij te kunnen vinden. Dit vraagt om flexibiliteit, creativiteit, zelfredzaamheid en een flinke dosis zelfkennis.

DE WERELD AANSCHOUWEN, ONTDEKKEN EN ERAAN DEELNEMEN

Om de wereld om je heen te ontdekken heb je goede basisvaardigheden nodig. Deze vaardigheden helpen je de wereld te snappen en lopen als een rode draad door ons onderwijs. Naast het onderwijscurriculum met goed taal en rekenonderwijs en wereldoriëntatie besteden wij extra aandacht aan; Engels, techniek en creativiteit. Zo bieden wij een stevige basis voor de 21e eeuw.

 • Met Engels kun je je mogelijkheden vergroten om de wereld om je heen te verkennen en hier aan deel te nemen.
 • Met wetenschap en techniek ontwikkel je een onderzoekende houding en word je nieuwsgierigheid gestimuleerd om de wereld te ontdekken.
 • Met creatieve activiteiten leren we je denken in kansen, je verbeeldingskracht ontwikkelen en laten we je met open blik de wereld aanschouwen.

AANDACHT VOOR DE ANDER

Door empathie en het vertrouwen in elkaar ontdek je je sociale positie. Dit zien we terugkomen in de omgangs- en samenwerkingsvormen binnen ons onderwijs en de goede sfeer op school. We zien dat jong en oud door de hele school samenwerken en elkaar respecteren.

AANDACHT VOOR WIE JE BENT

Zelfvertrouwen is een voorwaarde om te komen tot progressie binnen het individuele leertraject. Dit zelfvertrouwen krijg je door op je ontdekkingstocht successen te ervaren en waardering te krijgen van de mensen om je heen. Een goede relatie tussen kind, school en ouders is in onze visie daarvoor van essentieel belang om uw kind te kennen en te kunnen begeleiden.