Arnhemse Montessori School (AMS)

Wij zorgen voor een veilige, uitdagende en sfeervolle leeromgeving

"Help mij het
zelf te doen"

“Help mij het zelf te doen.” Dat is ons motto op de Arnhemse Montessori School. Wij bieden de kinderen de mogelijkheid om in “vrijheid” te leren. Door de pedagogische visie waarbij leerkrachten aansluiten bij de ontwikkeling en interesse van uw kind en waarbij ze de leerling uitdagen. Door de kindvriendelijke, geborgen en geordende omgeving die de school biedt en door de groepssamenstelling waarbij kinderen van verschillende leeftijden met elkaar samenwerken.

Zelfstandigheid

Maria Montessori spreekt over “door het kind naar een nieuwe wereld”. Wij geven kinderen de kans zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandige, zich verantwoordelijk voelende en mondige mensen, die zich voor een goede samenleving willen en kunnen inzetten. Daarom verstaan we onder leren meer dan het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden. Op onze school leren kinderen omgaan met elkaar, samenwerken, verantwoordelijkheid dragen, hun gevoelens te uiten en een zelfstandige taakgerichte werkhouding te ontwikkelen. Leren en ontwikkelen doen kinderen samen en met behulp van de volwassenen om je heen. Onze leerkrachten zijn in het bezit van een Montessori-diploma.

Kosmisch onderwijs

Ons Montessori-onderwijs gaat uit van samenhang tussen de vakken aardrijkskunde, biologie, natuurkunde en geschiedenis. We vatten deze vakken samen onder de term ‘Kosmisch onderwijs’. Kosmisch onderwijs is er op gericht dat kinderen het inzicht verwerven dat feiten en verschijnselen waarmee wij te maken hebben, nooit als losse fragmenten bestaan, maar als delen van een groter geheel. Wij bieden de kinderen een brede kijk op het geheel, waaruit tenslotte een visie op de wereld en het wereldgebeuren voortvloeit.

Bewegingsonderwijs:

De lessen bewegingsonderwijs in de onderbouw worden bijna allemaal verzorgd door de groepsleerkracht. Om de week wordt aan de onderbouw een gymles in de gymzaal door de vakleerkracht gegeven. De groepen drie tot en met acht krijgen twee maal per week drie kwartier les van een vakleerkracht. Aan de hand van een moderne methode komen alle kerndoelen ruimschoots aan bod. Naast het aanleren van motorische vaardigheden in een veilige omgeving, wordt ook aandacht besteed aan het ontwikkelen van een verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar, dat vorm krijgt door samenwerken, onderling hulpverlenen en vaardigheden als zelfstandig werken.

Muziek

Ons muziekonderwijs wordt iedere week door de muziekleerkracht verzorgd voor alle groepen. De muzieklessen bestaan uit zang en het bespelen van muziekinstrumenten. Ook het (actief) luisteren naar muziek is een belangrijk onderdeel van de muzieklessen. De methodische uitvoering van de muzieklessen is op elk niveau verschillend. Ons uitgebreide instrumentarium op school maakt het voor ieder kind mogelijk om het notenschrift te begrijpen en in praktijk te brengen.

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.